markkinointibudjetti

Markkinointibudjetin laatiminen

Kuinka suuri budjetin pitäisi olla?

Budjetointia vuodelle 2017

Joko sinun yrityksesi on suunnitellut ensi vuoden tavoitteet ja niihin johtavat toimenpiteet? Toiminnan suunnitteluun liittyy kiinteästi myös markkinointibudjetti. Markkinoinnin tarkoituksena on auttaa yritystä ja asiakkaista kohtaamaan, markkinointi luo tunnettuutta ja tietoisuutta. Se myös kertoo miksi tämä yritys on sopiva asiakkaalle ja auttaa näin ollen asiakasta päätöksenteossa. Markkinoinnin rooli ja merkitys vaihtelee eri toimialoilla, mutta kaikille yrityksille se on elinehto. Miksi et siis ottaisi sitä vakavasti?

Tavoitteet budjetoinnin pohjana

Markkinointia tehdään yrityksissä monella eri tavalla riippuen esimerkiksi yrityksen koosta, toimialasta, asiakkaista tai kilpailijoiden toimenpiteistä. Pienissä yrityksissä saattaa henkilökohtaiset kontaktit olla paras tapa olla yhteydessä asiakkaisiin. Toisessa yrityksessä panostetaan messuilla käymiseen ja niistä saatujen liidien seuraamiseen tai vaikkapa asiakastapahtumien järjestämiseen. Kolmannella on iso organisaatio ja satojatuhansia asiakkaita, jolloin suuri osa markkinoinnin budjetista kohdistuu mainonnan eri kuluihin. Markkinoinnin suunnittelu lähteekin aina liikkeelle yrityksen tavoitteista kohderyhmittäin, joita sitten peilataan käytettävissä olevaan rahaan. Budjetissa otetaan huomioon tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet, kuten tapahtumat, messut ja mainoskampanjat. Lisäksi huomioidaan jatkuvan markkinoinnin toimenpiteet, kuten nettisivut, asiakastiedotteet ja vaikkapa jatkuva hakukonemainonta. Markkinointibudjetti muodostuu näiden kaikkien yhteissummana.

Pienemmille yrityksille riittää toimintokohtainen budjetti. Jos yritys on tehnyt ABC analyysin asiakkaistaan, niin on todennäköisesti järkevää myös budjetoida asiakasryhmittäin. Vielä isommissa yrityksissä hyödynnetään matriisiajattelua. Olipa budjetoinnin tapa ja taso mikä tahansa, niin tärkeää on, että se toimii yrityksessä ohjauksen apuna.

Kuinka paljon markkinointibudjetti on?

Rahaa voi käyttää markkinointiin niin paljon kuin haluaa. Toteutuksessa punnitaan, kuinka tehokasta rahan käyttö on. Kaiken kaikkiaan suomalaiset yritykset panostavat markkinointiin ja mainostamiseen huomattavasti vähemmän kuin moni muu maa. Kauppalehden laskelman mukaan suomalaisyritykset panostavat markkinointiin vain on 2% liikevaihdostaan. Mainostajien liiton jäsenyritysten ilmoittamat mainonnan budjetit vuodelle 2017 oli jo vähän suurempi, 3,6% liikevaihdosta. Summat ovat kuitenkin varsin pieniä, esimerkiksi Ruotsissa mainospanostukset ovat jo tuplat Suomeen verrattuna ja sillä on selvää vaikutusta yrityksen tuotteiden ja palveluiden kysyntään.

Markkinointibudjetin koossa on suuria toimialakohtaisia eroja. Tavallisesti yritykset, jotka toimivat kuluttajamarkkinoilla, käyttävät markkinointiin rahaa enemmän kuin yritysten välistä kauppaa tekevät yritykset. Kauppalehden analyysin mukaan esimerkiksi Supercell käytti vuonna 2014 rahaa markkinointiin 26% liikevaihdostaan, Lumene 26,5% ja Ellos 26,3%. Yritykset voivat selvittää oman markkinointibudjetin laatimiseksi toimialansa keskimääräiset mainospanostukset esimerkiksi mediatutkimuksiin keskittyneiltä yrityksiltä. Kun tietää oman toimialansa panostuksen, voi myös pohtia, haluaako olla keskikastissa vai kenties hamuta markkinaosuuksia markkinoinnin avulla myös muilta. Markkinointiin panostamalla saadaan lisää kysyntää ja vaihdantaa. Siten mahdollistetaan yrityksen kasvua. Toisin kuin yleisesti ajatellaan, niin erityisesti matalasuhdanteessa markkinointiin kannattaa panostaa. Tämä auttaa markkinaosuuksien uudelleen jaossa myöhemmin. 

Kun yritys on aloittamassa toimintaansa tai kasvamassa, niin näppärä tapa haarukoida markkinointibudjettia on laskea prosenttiosuus tavoitteena olevasta liikevaihdosta. Jos esimerkiksi tavoiteliikevaihto on 80 000, niin 4% osuus siitä on 3 200, 8% 6 400 ja 16% 12 800. Tällaisen haarukoinnin tulisi kuitenkin auttaa vain kokonaisuuden hahmottamisessa, sillä tavoitteiden tulisi ohjata panostuksia, kuten edellä on kirjoitettu.

Markkinointibudjetin seuranta

Pienenkin yrityksen kannattaa tehdä markkinointibudjetti siten, että sen seuranta vuoden kuluessa on helppoa. Tähän riittää fiksusti mietitty kirjanpito markkinoinnin osalta sekä raporttien tekeminen tai tilaaminen tilitoimistolta. Seurannan kannalta yrityksen kannattaa myös miettiä tilitoimiston avustuksella, miten markkinoinnin kulut kannattaa kirjata kirjanpitoon. Näistä asioista kirjoitamme tulevaisuuden blogeissa lisää.

Ja lopuksi. Loppuvuoden virhe on viimeisten kuukausien aikaan vähentää kuluja ja lopettaa mainonta tuloksen parantamiseksi. Markkinointi kuitenkin lisää kysyntää, joten silloin jos milloin kannattaa olla liikkeellä ja panostaa markkinointiin.

Autamme tarvittaessa budjetin laatimisessa

Mukavia hetkiä markkinointipalapelin – tavoitteiden, toteutuksen ja budjetoinnin – suunnitteluun. Jos kaipaat apua tai keskustelukumppania, niin ole rohkeasti meihin yhteydessä. Maksuttomassa, 30-60 minuutin asiantuntijakeskustelussa voit kysyä meiltä mielipidettä mieltäsi askarruttaviin asioihin. Halutessasi voimme myös auttaa sinua palapelin kokoamisessa.

Posted in Uncategorized and tagged , , .