markkinointibudjetti

Markkinointibudjetti – miten ja kuinka paljon?

Markkinointibudjetin laatiminen

Kuinka suuri budjetin pitäisi olla?

Budjetointia vuodelle 2017

Joko sinun yrityksesi on suunnitellut ensi vuoden tavoitteet ja niihin johtavat toimenpiteet? Toiminnan suunnitteluun liittyy kiinteästi myös markkinointibudjetti. Markkinoinnin tarkoituksena on auttaa yritystä ja asiakkaista kohtaamaan, markkinointi luo tunnettuutta ja tietoisuutta. Se myös kertoo miksi tämä yritys on sopiva asiakkaalle ja auttaa näin ollen asiakasta päätöksenteossa. Markkinoinnin rooli ja merkitys vaihtelee eri toimialoilla, mutta kaikille yrityksille se on elinehto. Miksi et siis ottaisi sitä vakavasti?

Tavoitteet budjetoinnin pohjana

Markkinointia tehdään yrityksissä monella eri tavalla riippuen esimerkiksi yrityksen koosta, toimialasta, asiakkaista tai kilpailijoiden toimenpiteistä. Pienissä yrityksissä saattaa henkilökohtaiset kontaktit olla paras tapa olla yhteydessä asiakkaisiin. Toisessa yrityksessä panostetaan messuilla käymiseen ja niistä saatujen liidien seuraamiseen tai vaikkapa asiakastapahtumien järjestämiseen. Kolmannella on iso organisaatio ja satojatuhansia asiakkaita, jolloin suuri osa markkinoinnin budjetista kohdistuu mainonnan eri kuluihin. Markkinoinnin suunnittelu lähteekin aina liikkeelle yrityksen tavoitteista kohderyhmittäin, joita sitten peilataan käytettävissä olevaan rahaan. Budjetissa otetaan huomioon tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet, kuten tapahtumat, messut ja mainoskampanjat. Lisäksi huomioidaan jatkuvan markkinoinnin toimenpiteet, kuten nettisivut, asiakastiedotteet ja vaikkapa jatkuva hakukonemainonta. Markkinointibudjetti muodostuu näiden kaikkien yhteissummana.

Pienemmille yrityksille riittää toimintokohtainen budjetti. Jos yritys on tehnyt ABC analyysin asiakkaistaan, niin on todennäköisesti järkevää myös budjetoida asiakasryhmittäin. Vielä isommissa yrityksissä hyödynnetään matriisiajattelua. Olipa budjetoinnin tapa ja taso mikä tahansa, niin tärkeää on, että se toimii yrityksessä ohjauksen apuna.

Kuinka paljon markkinointibudjetti on?

Rahaa voi käyttää markkinointiin niin paljon kuin haluaa. Toteutuksessa punnitaan, kuinka tehokasta rahan käyttö on. Kaiken kaikkiaan suomalaiset yritykset panostavat markkinointiin ja mainostamiseen huomattavasti vähemmän kuin moni muu maa. Kauppalehden laskelman mukaan suomalaisyritykset panostavat markkinointiin vain on 2% liikevaihdostaan. Mainostajien liiton jäsenyritysten ilmoittamat mainonnan budjetit vuodelle 2017 oli jo vähän suurempi, 3,6% liikevaihdosta. Summat ovat kuitenkin varsin pieniä, esimerkiksi Ruotsissa mainospanostukset ovat jo tuplat Suomeen verrattuna ja sillä on selvää vaikutusta yrityksen tuotteiden ja palveluiden kysyntään.

Markkinointibudjetin koossa on suuria toimialakohtaisia eroja. Tavallisesti yritykset, jotka toimivat kuluttajamarkkinoilla, käyttävät markkinointiin rahaa enemmän kuin yritysten välistä kauppaa tekevät yritykset. Kauppalehden analyysin mukaan esimerkiksi Supercell käytti vuonna 2014 rahaa markkinointiin 26% liikevaihdostaan, Lumene 26,5% ja Ellos 26,3%. Yritykset voivat selvittää oman markkinointibudjetin laatimiseksi toimialansa keskimääräiset mainospanostukset esimerkiksi mediatutkimuksiin keskittyneiltä yrityksiltä. Kun tietää oman toimialansa panostuksen, voi myös pohtia, haluaako olla keskikastissa vai kenties hamuta markkinaosuuksia markkinoinnin avulla myös muilta. Markkinointiin panostamalla saadaan lisää kysyntää ja vaihdantaa. Siten mahdollistetaan yrityksen kasvua. Toisin kuin yleisesti ajatellaan, niin erityisesti matalasuhdanteessa markkinointiin kannattaa panostaa. Tämä auttaa markkinaosuuksien uudelleen jaossa myöhemmin. 

Kun yritys on aloittamassa toimintaansa tai kasvamassa, niin näppärä tapa haarukoida markkinointibudjettia on laskea prosenttiosuus tavoitteena olevasta liikevaihdosta. Jos esimerkiksi tavoiteliikevaihto on 80 000, niin 4% osuus siitä on 3 200, 8% 6 400 ja 16% 12 800. Tällaisen haarukoinnin tulisi kuitenkin auttaa vain kokonaisuuden hahmottamisessa, sillä tavoitteiden tulisi ohjata panostuksia, kuten edellä on kirjoitettu.

Markkinointibudjetin seuranta

Pienenkin yrityksen kannattaa tehdä markkinointibudjetti siten, että sen seuranta vuoden kuluessa on helppoa. Tähän riittää fiksusti mietitty kirjanpito markkinoinnin osalta sekä raporttien tekeminen tai tilaaminen tilitoimistolta. Seurannan kannalta yrityksen kannattaa myös miettiä tilitoimiston avustuksella, miten markkinoinnin kulut kannattaa kirjata kirjanpitoon. Näistä asioista kirjoitamme tulevaisuuden blogeissa lisää.

Ja lopuksi. Loppuvuoden virhe on viimeisten kuukausien aikaan vähentää kuluja ja lopettaa mainonta tuloksen parantamiseksi. Markkinointi kuitenkin lisää kysyntää, joten silloin jos milloin kannattaa olla liikkeellä ja panostaa markkinointiin.

Autamme tarvittaessa budjetin laatimisessa

Mukavia hetkiä markkinointipalapelin – tavoitteiden, toteutuksen ja budjetoinnin – suunnitteluun. Jos kaipaat apua tai keskustelukumppania, niin ole rohkeasti meihin yhteydessä. Maksuttomassa, 30-60 minuutin asiantuntijakeskustelussa voit kysyä meiltä mielipidettä mieltäsi askarruttaviin asioihin. Halutessasi voimme myös auttaa sinua palapelin kokoamisessa.

yrityksen kehittäminen

Hyödynnä tilitoimiston osaaminen yrityksesi kehittämisessä

Kirjanpitoa vai liiketoiminnan kehittämistä?

Haasteena yrityksen kehittäminen

Osa tilitoimistoista on keskittynyt ainoastaan kirjanpidon tekemiseen, osa taas tarjoaa laajastikin erilaisia kehittämispalveluita niin taloushallinnon kuin koko liiketoiminnan kehittämisen alueilta. Mitä sinä haluat tilitoimiltasi? Haluatko vain, että kirjanpito on hoidettu täsmällisesti ja ajallaan vai onko myös yrityksen kehittäminen oleellista? Tilitoimisto, jolla on ymmärrystä liiketoiminnasta kokonaisuutena, voi auttaa sinua löytämään yrityksesi kriittiset kehityskohteet ja siten auttaa yritystäsi menestymään. Meidän mielestämme jokaisen yrityksen kannattaa miettiä omalta kohdaltaan seuraavat kolme asiaa: voitonjako, materiaalihallinto sekä myynti ja markkinointi. Usein niiden kriittisellä tarkastelulla ja selkeillä toimilla saadaan yrityksen kannattavuutta paremmaksi. 

Voitonjako

Yksi yleisimmistä asioista, joita tilitoimistolta kysytään, on pohdinnat voitonjaon suhteen. Tähän vaikuttaa esimerkiksi yhtiömuoto ja yrityksen oman tavoitteet. Tilitoimisto voikin auttaa sinua miettimään voitonjakoa useammasta eri näkökulmasta. Ehkäpä sinua askarruuttaa sellaiset kysymykset kuin, minkä verran kannattaa ottaa palkkaa yrityksestäni? Paljonko kannattaa maksaa osinkoa? Milloin maksan osinkoa ja monessako erässä se kannattaa tehdä?

Materiaalihallinto

Erityisesti tuotantoyrityksillä materiaalihallinnolla on suuri vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Materiaalihallinnon puolella voimme pohtia erilaisia kustannusten seurannan tuomia mahdollisuuksia. Mihin rahaa kuluu? Mikä tuoteryhmä vaatii paljon rahaa ja/tai aiheuttaa paljon tapahtumia eli työtä. Voidaan seurata kulutusosien menekkiä, joka saattaa kertoa muuttuneesta toiminnan painopisteestä tai koneiden ja laitteiden kulumisesta. Tehdäänkö kokonaistaloudellisesti kannattavaa hankintaa? Vai aiheuttaako materiaalihallinto yrityksesi kassavirralle ongelmia? JABC:llä on vankka kokemus yritysten materiaalihallinnon tehostamisesta ja autamme mielellämme yrityksesi kehittämisessä.

Myynti ja markkinointi

Kuinka paljon sinun yrityksessäsi seurataan markkinoinnin ja myynnin tehokkuutta? Tiedätkö, saatko markkinointiin sijoitetulle pääomalle tuottoa? Mitä esimerkiksi tapahtuu erilaisten kampanjoiden jälkeen? Muuttuiko liikevaihto kampanjan seurauksena? Useat yritykset voivat myös hyötyä hinnoittelunsa kehittämisestä. Yrityksen tulisi tietää koko ajan omien tuotteidensa kohdalla, mihin tuotteisiin ja tuoteryhmiin kannattaa panostaa, mitkä tuotteet tekevät tuloksen ja mistä tuotteista kannattaisi päästä kokonaan eroon. Ja vastaavasti asiakkaiden kohdalla, ketkä asiakkaista ovat kannattavimpia, keiden kannattavuutta tulisi kehittää?

Strategisella myynnin johtamisella voidaan vaikuttaa niin myynnin tuloihin kuin kustannuksiin laajassa mittakaavassa. Konkreettiseen myyntiin taas on apua, kun tietää, paljonko pitää myydä lisää jos antaa alennuksia. Ja miten maksuaika vaikuttaa yrityksen kassavirtaan. Entä miten varmistat, onko yrityksellä riittävän suuri myyntikate? JABC:llä on kokemusta kansainvälisestä myynnin johtamisesta sekä kouluttamisesta ja yhdistämme tämän osaamisen palveluihimme.

Kirjanpito vai yrityksen kehittäminen - mitä sinä haluat?

Kaikki tarvittavat tunnusluvut näiden asioiden laskemiseksi saadaan hyvin tehdystä kirjanpidosta, mutta niiden tulkinta ja käyttö edellyttää kokonaisvaltaista liiketoiminnan ymmärrystä. Se, miten eri asioita painotetaan yrityksen kehittämisessä riippuu myös yrityksestä, toimialasta ja yrittäjästä. Millaista palvelua sinä haluat tilitoimistoltasi? Lakisääteisen kirjanpidon ja viranomaisilmoitusten tekemistä vai laajemmin yrityksesi kehittämisen tukemista?

JABC on liiketoiminnan asiantuntijayritys, joka perehtyy jokaisen asiakkaan tarpeisiin yrityskohtaisesti. Tavoittemme mukaisesti haluamme olla luotettava yhteistyökumppani ja auttaa sinua tekemään sitä, missä sinä olet hyvä – omassa liiketoiminnassasi. Meiltä saat niin lakisääteiset kirjanpidon palvelut kuin myös laajempia yrityksen kehittämispalveluita. Jos haluat keskustella kanssamme lisää yrityksesi kehittämisestä, niin ota yhteyttä!