yhdistyksen budjetti

Yhdistyksen budjetti – näppärä suunnittelun ja seurannan työkalu

Yhdistyksen budjetti - suunnittelun ja seurannan työkalu

Lataa ilmainen excel-pohja yhdistyksesi käyttöön

Yhdistyksen budjetti – rahamääräinen toimintasuunnitelma

Syksy on yhdistystoiminnassa kiireistä aikaa. Silloin on aika pitää koko yhdistykselle avoin syyskokous. Muiden asioiden ohella syyskokouksessa käsitellään seuraavan vuoden toimintaa. Siihen liittyy läheisesti yhdistyksen budjetti, joka onkin itseasiassa rahamääräinen toimintasuunnitelma.

Moni yhdistys pyörii hyvin pienellä vapaaehtoisten määrällä. Silloin budjetointi jää useissa yhdistyksissä joko kokonaan tekemättä tai siihen käytetään jo vuosien ajan tavaksi tullutta tapaa. Nimittäin kopioidaan edellisen vuoden budjetti vain vuosilukua vaihtamalla. Vaikka se voi olla ihan toimiva systeemi, niin hyvin tehty budjetti antaa selkeyttä ja ennen kaikkea ohjaa toimintaa. Se on siis hyvä työväline yhdistyksen johtokunnalle. 

Yhdistyksen budjetin rakentuminen

Yhdistyksen budjetti kannattaa rakentaa tuloslaskelman muotoon. Kirjanpitolain tarkoittama aatteellisen yhdistyksen tuloslaskelman muoto löytyy kirjanpitoasetuksesta. Se rakentuu neljästä osasta: varsinaisesta toiminnasta, varainhankinnasta, sijoitus- ja rahoitustoiminnasta sekä yleisavustuksista.  Yhdistyksen varsinainen toiminta on sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteuttamista. Useilla yrityksillä se voi olla erilaisten tapahtumien järjestämistä, esimerkiksi ratsastusseuran varsinainen toiminta voi koostua esimerkiksi kilpailujen järjestämisestä. Silloin budjettiin arvioidaan niin kilpailujen järjestämiseen vaaditut kulut kuin myös tuotot. Yhdistys voi itse päättää, haluaako eritellä budjettiin erilaiset toiminnat vai pitää ne kaikki yhtenä summana. 

Varainhankinnassa on tyypillisesti mukana tuottoina jäsenten maksamat jäsenmaksut ja kuluina niiden keräämiseen vaadittava summa. Mikäli yhdistyksellä on rahoitus- tai sijoitustoimintaa, siihen liittyvät tuotot ja kulut kirjataan budjettiin. Mikäli yhdistys anoo avustuksia esimerkiksi kunnalta toimintansa tueksi, kirjataan ne kohtaan yleishyödylliset avustukset. Jos yhdistys kerää rahaa esimerkiksi muutaman vuoden päästä olevaan isompaan tapahtumaan, niin mahdollisen voiton voi kirjata varauksena. Tällöin itse tulos jää lähelle nollaa. 

Budjetista seurannan työkalu

Raha-asioissa tieto ei lisää tuskaa, vaan antaa mahdollisuuden toiminnan ohjaamiseen. Pienenkin yhdistyksen kannattaa seurata varojen käyttöä vähintään vuositasolla. Näin ollen jo budjetti kannattaa rakentaa siten, että se mahdollistaa vertailun edellisiin vuosiin.

Jos toiminta on laajempaa, niin tuloksen kehittymistä voidaan seurata jopa kuukausittain. Tällöin myös kirjanpito tehdään kuukausittain. Ajan tasalla oleva seuranta mahdollistaa eri toimintojen ja erillisprojektien ohjaamisen. Suurin osa yhdistyksistä on kuitenkin toiminnaltaan pieniä ja niiden kannattaa teettää kirjanpito vuositasolla.

Tehtiinpä kirjanpito sitten kuukausittain tai vuositasolla, niin yhdistyksen kannattaa miettiä tilikartta suhteessa toimintaan. Onko tilikartta sellainen, että se palvelee yhdistyksen toimintaa ja sen ohjausta? Fiksusti tehty tilikartta helpottaa toiminnan seuraamista. Tästä kannattaa rohkeasti puhua yhdistyksen kirjanpitäjän kanssa.

Lataa ilmainen budjettipohja

Olemme tehneet sinulle budjettipohjan, joka soveltuu hyvin pienillä aatteellisille yhdistyksille. Voit muokata sitä omiin tarkoituksiisi. Samalla saat näppärän seurantatyökalun tuleviksi vuosiksi. Lataa tästä pienen yhdistyksen budjetointipohja

Budjetin tekemisessä yhteistyö puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan kanssa on usein välttämätöntä. Budjetin tekeminen yhdessä onkin usein mukavaa puuhaa, jossa ideat ja ajatukset toiminnasta konkretisoituvat tuotoiksi ja kuluiksi. Ja hallituksen jäsenten on mukavampi olla, kun ymmärretään, mistä ollaan vastuussa. 

Hyviä syyskokouksia kaikille yhdistystoimijoille!

 

starttiraha

Onko kirjanpito tekemättä?

Onko kirjanpito jäänyt tekemättä?

Näillä ohjeilla pääset hyvään vauhtiin

Ei ole ihan tavatonta, että yrittäjällä jää kirjanpito hieman retuperälle, varsinkin yrityksen alkuvaiheessa, kun hyvät rutiinit eivät ole vielä löytyneet. Starttiraha on saatu ja aika on kulunut pääosin asiakashankintaan ja asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Tositteista suurin osa on kasalla, mutta ehä vähän siellä ja täällä. Osa ehkä puuttuukin.Varsinkin, jos toiminta on ollut vielä pientä, arvonlisäveroilmoituksia ei ole tarvinnut tehdä ja rahat ovat mukavasti kassassa riittäneet, niin kirjanpito on voinut jäädä sivupöydälle.

Useinmiten tilanne ei ole katastrofaalinen. Yrittäjällä on paperit suurin piirtein kasassa, mutta se viimeinen rutistus on tekemättä. Eli tositteiden kirjaaminen asiallisesti lain vaatimalla tavalla ja tilinpäätöksen tekeminen. Usein tähän liittyy myös veroilmoituksen laatiminen, varsinkin pienemmissä yrityksissä. 

Kirjanpitovelvollisuus

Kirjanpitoa ei tehdä huvin vuoksi vaan siksi, että tiedetään yrityksen sen hetkinen taloudellinen tilanne. Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisia ovat kaikki yritykset ja yrityksen johto on vastuussa kirjanpidon järjestämisestä. Kirjanpidon pitää antaa oikea ja riittävä kuvan yrityksen toiminnasta.

Jos yrityksesi on uusi ja ehkäpä starttiraha haussa, on tärkeää, että sinulla on esittää selkeä kirjanpito ja tilinpäätös, joka kertoo, miten yritykselläsi menee. Ja kaikista tärkeintä, saat itse hyvän kuvan siitä, mihin rahasi menevät ja mistä ne tulevat.

Kirjanpitoa käytetään hyväksi paitsi paitsi viranomaisilmoitusten pohjana myös sisäisesti yrityksen kehittämisessä. Tiliöintien avulla saat nopeasti kuvan yrityksesi kannattavuudesta sekä eri projektien kustannuksista. Sisäisen laskennan ei tarvitse olla vaikeaa, riittää että kirjanpito on hyvä tehdä fiksusti alusta alkaen. 

Tekisinkö itse vai käytänkö tilitoimistoa?

Kirjanpidon voi yrittäjä hoitaa myös itse. Pienen yrityksen kirjanpito hoituu kätevästi vaikka ihan excelillä tai edullisillakin kirjanpito-ohjelmilla. Varsinkin, jos tykkäät laskennasta, numeroiden pyörittelystä ja kirjanpidosta, niin se voi olla sinulle ihan hyvä vaihtoehto. Etsi silloin lisätietoa kirjanpidon tekemisestä ja verotuksesta vaikkapa verkkokursseilta tai erilaisista oppaista.

Useinmiten yrittäjä kuitenkin kokee, ettei kirjanpito ole se juttu, johon hän haluaa aikaansa käyttää. Silloin kannattaa kääntyä tilitoimiston puoleen. Hyvä tilitoimisto auttaa alusta pitäen järjestämään kirjanpidon siten, että siitä on yrittäjälle suurin mahdollinen hyöty. Lisäksi tilitoimistoilla on rutiini hoitaa erilaisia viranomaisilmoituksia, jolloin yrittäjän ei tarvitse muistaa kaikkia päivämääriä itse.

Erityisesti silloin, kun kirjanpito on jäänyt tekemättä, niin tilitoimistoon kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin. He osaavat arvioida tarvittavan ajankäytön kirjanpitosi suhteen. Ennen tarjouksen tekemistä tilitoimisto haluaa yleensä tietää, paljonko tositteita on, ovatko ne järjestyksessä ja ovatko kaikki tositteet kirjanpitokelpoisia.

Kirjanpitoaineiston järjestely

Riippumatta siitä, millä tavalla kirjanpito hoidetaan, tulee kaikki tositteet järjestellä aikajärjestykseen. Siksi sinun kannattaa aloittaa järjetelemällä olemassa oleva aineisto. Tee siis näin: 

Osta mappi.

Etsi koko vuoden tiliotteet. On tärkeää, että sinulla on käytössä katkeamaton ketju tiliotteita yrityksesi tilikauden ensimmäisestä päivästä viimeiseen. Jos tiliotteita ei löydy, tilaa tai tulosta pankista uudet. Järjestä tiliotteet kansioon siten, että vanhin on alimpana ja uusin päällimmäisenä. 

Järjestele kuukausittain myyntilaskut tai niiden yhteenvedot, kassalaskelma, ostolaskut ja muut kuitit. Huomioi, että jokainen tosite kuuluu yritykselle. Kirjaa tositteeseen tarvittaessa, mihin asiaan se liittyy. Näin ne kirjataan oikealle tilille. Lisäksi tätä tietoa tarvitaan varsinkin silloin, kun haluat seurata vaikkapa markkinointikampanjasi tuloksellisuutta. Kirjanpitäjäsi ei voi tietää, mihin asioihin eri tositteet kuuluvat. Kun teet teet tämän työn, saat kirjanpidostasi huomattavasti enemmän irti ja kehität samalla yritystäsi. 

Järjestele kaikki tositteet tiliotteiden mukaan siten, että tiliote on päällimmäisenä ja siihen tiliotteeseen liittyvät tositteet ovat järjestyksessä sen alla. 

Jos et halua järjestellä tositteita itse, niin voit jättää tositteiden järjestelyn myös tilitoimiston tehtäväksi. On kuitenkin tärkeää muistaa, että yrittäjä on itse vastuussa siitä, että kaikki oleelliset tositteet on mukana kirjanpidossa. Tositteiden järjestelystä veloitetaan yleensä ajan kulumisen perusteella.

Tästä on sitten helppo lähteä viemään tositteita kirjanpitoon. Käytetystä ohjelmasta riippuu hieman, millä tavalla kirjaaminen kannattaa tehdä. Jos käytät tilitoimistoa, niin he hoitavat tämän tietenkin puolestasi. Tilikauden lähestyessä loppuaan on tärkeää ottaa huomioon myös tilinpäätökseen liittyviä asioita, kuten varaston koko, käteiskassa ja poistomäärät. Tässä vaiheessa voit myös vaikuttaa vielä tilikauden tulokseen omalla toiminnallasi. Yrityksesi toiminta ja omat tavoitteesi määrittävät, miten se kannattaa tehdä. Kysy lisää tilitoimistoltasi.

 

starttirahaOta yhteyttä jo tänään!

Autamme mielellämme sinua kirjanpitosi hoitamisessa.Teemme myös välitilinpäätöksen esimerkiksi silloin, kun starttiraha on katkolla. Yrityksemme tekee myös rästikirjanpitoja erikokoisille yrityksille ja yhdistyksille.  Näin sinulle jää enemmän aikaan oman yrityksesi ydintehtävään - palvelemaan omia asiakkaitasi.

Ole yhteydessä jo tänään ja keskustellaan, miten homma kannattaa hoitaa! Muistathan, että saat meiltä myös ilmaisen asiantuntijakeskustelun. Käytä tilaisuus hyväksesi ja tule keskustelemaan yrityksesi taloushallinnon kehittämisestä.