markkinointibudjetti

Markkinointibudjetti – miten ja kuinka paljon?

Markkinointibudjetin laatiminen

Kuinka suuri budjetin pitäisi olla?

Budjetointia vuodelle 2017

Joko sinun yrityksesi on suunnitellut ensi vuoden tavoitteet ja niihin johtavat toimenpiteet? Toiminnan suunnitteluun liittyy kiinteästi myös markkinointibudjetti. Markkinoinnin tarkoituksena on auttaa yritystä ja asiakkaista kohtaamaan, markkinointi luo tunnettuutta ja tietoisuutta. Se myös kertoo miksi tämä yritys on sopiva asiakkaalle ja auttaa näin ollen asiakasta päätöksenteossa. Markkinoinnin rooli ja merkitys vaihtelee eri toimialoilla, mutta kaikille yrityksille se on elinehto. Miksi et siis ottaisi sitä vakavasti?

Tavoitteet budjetoinnin pohjana

Markkinointia tehdään yrityksissä monella eri tavalla riippuen esimerkiksi yrityksen koosta, toimialasta, asiakkaista tai kilpailijoiden toimenpiteistä. Pienissä yrityksissä saattaa henkilökohtaiset kontaktit olla paras tapa olla yhteydessä asiakkaisiin. Toisessa yrityksessä panostetaan messuilla käymiseen ja niistä saatujen liidien seuraamiseen tai vaikkapa asiakastapahtumien järjestämiseen. Kolmannella on iso organisaatio ja satojatuhansia asiakkaita, jolloin suuri osa markkinoinnin budjetista kohdistuu mainonnan eri kuluihin. Markkinoinnin suunnittelu lähteekin aina liikkeelle yrityksen tavoitteista kohderyhmittäin, joita sitten peilataan käytettävissä olevaan rahaan. Budjetissa otetaan huomioon tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet, kuten tapahtumat, messut ja mainoskampanjat. Lisäksi huomioidaan jatkuvan markkinoinnin toimenpiteet, kuten nettisivut, asiakastiedotteet ja vaikkapa jatkuva hakukonemainonta. Markkinointibudjetti muodostuu näiden kaikkien yhteissummana.

Pienemmille yrityksille riittää toimintokohtainen budjetti. Jos yritys on tehnyt ABC analyysin asiakkaistaan, niin on todennäköisesti järkevää myös budjetoida asiakasryhmittäin. Vielä isommissa yrityksissä hyödynnetään matriisiajattelua. Olipa budjetoinnin tapa ja taso mikä tahansa, niin tärkeää on, että se toimii yrityksessä ohjauksen apuna.

Kuinka paljon markkinointibudjetti on?

Rahaa voi käyttää markkinointiin niin paljon kuin haluaa. Toteutuksessa punnitaan, kuinka tehokasta rahan käyttö on. Kaiken kaikkiaan suomalaiset yritykset panostavat markkinointiin ja mainostamiseen huomattavasti vähemmän kuin moni muu maa. Kauppalehden laskelman mukaan suomalaisyritykset panostavat markkinointiin vain on 2% liikevaihdostaan. Mainostajien liiton jäsenyritysten ilmoittamat mainonnan budjetit vuodelle 2017 oli jo vähän suurempi, 3,6% liikevaihdosta. Summat ovat kuitenkin varsin pieniä, esimerkiksi Ruotsissa mainospanostukset ovat jo tuplat Suomeen verrattuna ja sillä on selvää vaikutusta yrityksen tuotteiden ja palveluiden kysyntään.

Markkinointibudjetin koossa on suuria toimialakohtaisia eroja. Tavallisesti yritykset, jotka toimivat kuluttajamarkkinoilla, käyttävät markkinointiin rahaa enemmän kuin yritysten välistä kauppaa tekevät yritykset. Kauppalehden analyysin mukaan esimerkiksi Supercell käytti vuonna 2014 rahaa markkinointiin 26% liikevaihdostaan, Lumene 26,5% ja Ellos 26,3%. Yritykset voivat selvittää oman markkinointibudjetin laatimiseksi toimialansa keskimääräiset mainospanostukset esimerkiksi mediatutkimuksiin keskittyneiltä yrityksiltä. Kun tietää oman toimialansa panostuksen, voi myös pohtia, haluaako olla keskikastissa vai kenties hamuta markkinaosuuksia markkinoinnin avulla myös muilta. Markkinointiin panostamalla saadaan lisää kysyntää ja vaihdantaa. Siten mahdollistetaan yrityksen kasvua. Toisin kuin yleisesti ajatellaan, niin erityisesti matalasuhdanteessa markkinointiin kannattaa panostaa. Tämä auttaa markkinaosuuksien uudelleen jaossa myöhemmin. 

Kun yritys on aloittamassa toimintaansa tai kasvamassa, niin näppärä tapa haarukoida markkinointibudjettia on laskea prosenttiosuus tavoitteena olevasta liikevaihdosta. Jos esimerkiksi tavoiteliikevaihto on 80 000, niin 4% osuus siitä on 3 200, 8% 6 400 ja 16% 12 800. Tällaisen haarukoinnin tulisi kuitenkin auttaa vain kokonaisuuden hahmottamisessa, sillä tavoitteiden tulisi ohjata panostuksia, kuten edellä on kirjoitettu.

Markkinointibudjetin seuranta

Pienenkin yrityksen kannattaa tehdä markkinointibudjetti siten, että sen seuranta vuoden kuluessa on helppoa. Tähän riittää fiksusti mietitty kirjanpito markkinoinnin osalta sekä raporttien tekeminen tai tilaaminen tilitoimistolta. Seurannan kannalta yrityksen kannattaa myös miettiä tilitoimiston avustuksella, miten markkinoinnin kulut kannattaa kirjata kirjanpitoon. Näistä asioista kirjoitamme tulevaisuuden blogeissa lisää.

Ja lopuksi. Loppuvuoden virhe on viimeisten kuukausien aikaan vähentää kuluja ja lopettaa mainonta tuloksen parantamiseksi. Markkinointi kuitenkin lisää kysyntää, joten silloin jos milloin kannattaa olla liikkeellä ja panostaa markkinointiin.

Autamme tarvittaessa budjetin laatimisessa

Mukavia hetkiä markkinointipalapelin – tavoitteiden, toteutuksen ja budjetoinnin – suunnitteluun. Jos kaipaat apua tai keskustelukumppania, niin ole rohkeasti meihin yhteydessä. Maksuttomassa, 30-60 minuutin asiantuntijakeskustelussa voit kysyä meiltä mielipidettä mieltäsi askarruttaviin asioihin. Halutessasi voimme myös auttaa sinua palapelin kokoamisessa.

yhdistyksen budjetti

Yhdistyksen budjetti – näppärä suunnittelun ja seurannan työkalu

Yhdistyksen budjetti - suunnittelun ja seurannan työkalu

Lataa ilmainen excel-pohja yhdistyksesi käyttöön

Yhdistyksen budjetti – rahamääräinen toimintasuunnitelma

Syksy on yhdistystoiminnassa kiireistä aikaa. Silloin on aika pitää koko yhdistykselle avoin syyskokous. Muiden asioiden ohella syyskokouksessa käsitellään seuraavan vuoden toimintaa. Siihen liittyy läheisesti yhdistyksen budjetti, joka onkin itseasiassa rahamääräinen toimintasuunnitelma.

Moni yhdistys pyörii hyvin pienellä vapaaehtoisten määrällä. Silloin budjetointi jää useissa yhdistyksissä joko kokonaan tekemättä tai siihen käytetään jo vuosien ajan tavaksi tullutta tapaa. Nimittäin kopioidaan edellisen vuoden budjetti vain vuosilukua vaihtamalla. Vaikka se voi olla ihan toimiva systeemi, niin hyvin tehty budjetti antaa selkeyttä ja ennen kaikkea ohjaa toimintaa. Se on siis hyvä työväline yhdistyksen johtokunnalle. 

Yhdistyksen budjetin rakentuminen

Yhdistyksen budjetti kannattaa rakentaa tuloslaskelman muotoon. Kirjanpitolain tarkoittama aatteellisen yhdistyksen tuloslaskelman muoto löytyy kirjanpitoasetuksesta. Se rakentuu neljästä osasta: varsinaisesta toiminnasta, varainhankinnasta, sijoitus- ja rahoitustoiminnasta sekä yleisavustuksista.  Yhdistyksen varsinainen toiminta on sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteuttamista. Useilla yrityksillä se voi olla erilaisten tapahtumien järjestämistä, esimerkiksi ratsastusseuran varsinainen toiminta voi koostua esimerkiksi kilpailujen järjestämisestä. Silloin budjettiin arvioidaan niin kilpailujen järjestämiseen vaaditut kulut kuin myös tuotot. Yhdistys voi itse päättää, haluaako eritellä budjettiin erilaiset toiminnat vai pitää ne kaikki yhtenä summana. 

Varainhankinnassa on tyypillisesti mukana tuottoina jäsenten maksamat jäsenmaksut ja kuluina niiden keräämiseen vaadittava summa. Mikäli yhdistyksellä on rahoitus- tai sijoitustoimintaa, siihen liittyvät tuotot ja kulut kirjataan budjettiin. Mikäli yhdistys anoo avustuksia esimerkiksi kunnalta toimintansa tueksi, kirjataan ne kohtaan yleishyödylliset avustukset. Jos yhdistys kerää rahaa esimerkiksi muutaman vuoden päästä olevaan isompaan tapahtumaan, niin mahdollisen voiton voi kirjata varauksena. Tällöin itse tulos jää lähelle nollaa. 

Budjetista seurannan työkalu

Raha-asioissa tieto ei lisää tuskaa, vaan antaa mahdollisuuden toiminnan ohjaamiseen. Pienenkin yhdistyksen kannattaa seurata varojen käyttöä vähintään vuositasolla. Näin ollen jo budjetti kannattaa rakentaa siten, että se mahdollistaa vertailun edellisiin vuosiin.

Jos toiminta on laajempaa, niin tuloksen kehittymistä voidaan seurata jopa kuukausittain. Tällöin myös kirjanpito tehdään kuukausittain. Ajan tasalla oleva seuranta mahdollistaa eri toimintojen ja erillisprojektien ohjaamisen. Suurin osa yhdistyksistä on kuitenkin toiminnaltaan pieniä ja niiden kannattaa teettää kirjanpito vuositasolla.

Tehtiinpä kirjanpito sitten kuukausittain tai vuositasolla, niin yhdistyksen kannattaa miettiä tilikartta suhteessa toimintaan. Onko tilikartta sellainen, että se palvelee yhdistyksen toimintaa ja sen ohjausta? Fiksusti tehty tilikartta helpottaa toiminnan seuraamista. Tästä kannattaa rohkeasti puhua yhdistyksen kirjanpitäjän kanssa.

Lataa ilmainen budjettipohja

Olemme tehneet sinulle budjettipohjan, joka soveltuu hyvin pienillä aatteellisille yhdistyksille. Voit muokata sitä omiin tarkoituksiisi. Samalla saat näppärän seurantatyökalun tuleviksi vuosiksi. Lataa tästä pienen yhdistyksen budjetointipohja

Budjetin tekemisessä yhteistyö puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan kanssa on usein välttämätöntä. Budjetin tekeminen yhdessä onkin usein mukavaa puuhaa, jossa ideat ja ajatukset toiminnasta konkretisoituvat tuotoiksi ja kuluiksi. Ja hallituksen jäsenten on mukavampi olla, kun ymmärretään, mistä ollaan vastuussa. 

Hyviä syyskokouksia kaikille yhdistystoimijoille!