nayttava logo

Näyttävä ja näkyvä brändi

Näyttävä ja näkyvä brändi

Miten kehitän brändin ulkoista identiteettiä?

Se, miltä yritys näyttää ulospäin, eli yrityksen ulkoinen identiteetti, luo mielikuvaa yrityksestä ympäröivään maailmaan. Vaikka brändin rakentaminen on laajempi kokonaisuus kuin vain visuaalisten ja viestinnällisten elementtien valitseminen, niin nämä tekijät ovat hyvin tärkeä osa brändin rakentamista. Siksi ne ovat hyvä tunnistaa ja muokata omaan yritykseen sopiviksi. 

Tässä blogitekstissä, jonka aikaisempi, erityisesti hevosalaa koskeva versio, on julkaistu HAMK Unlimited professional - julkaisussa, pohdin brändin ulkoisen identiteetin rakentamisesta. Käsittelemäni asiat ovat käyttökelpoisia kaikille eri aloille. Nappaa siis itsellesi sopivimmat ideat käyttöösi! 

Brändi on lupaus

Brändin rakentaminen on vahvojen mielikuvien rakentamista valittujen asiakaskohderyhmien mielessä. Vahva brändi auttaa asiakasta tunnistamaan ja erottamaan tuotteen tai palvelun muista vastaavista. Vahva, yhtenäinen ja selkeä brändi luo luotettavuutta ja uskottavuutta. Se tuottaa arvoa asiakkaalle, parhaimillaan se vaikuttaa positiivisesti asiakaskokemukseen ja asiakasuskollisuuteen.

Brändin rakentamisen – ja myös ulkoisen identiteetin – tavoitteena on toisaalta auttaa asiakkaita tunnistamaan ja erottamaan yritys kilpailevien yritysten joukosta sekä toisaalta luoda yhtenäistä mielikuvaa yrityksestä. Visuaalisen ilmeen elementit ovat kuin jäävuoren huippu – ne kuvastavat kaikkea sitä arvomaailmaa ja toimintaa, mitä yritys on. Tästä syystä yrityksen ei tulisi kiinnittää huomioita ainoastaan visuaalisiin elementteihin. Brändin rakentamisesta teoreettisesta kokonaisuudesta olen kirjoittanut artikkelissa [Miksi jokaisen (hevos)yrittäjän kannattaa miettiä brändin rakentamista? [linkki toiseen artikkeliin]. On kuitenkin niin, että visuaalisuuden merkitys markkinoinnissa ja erityisesti viestinnässä nousee koko ajan. Siksi tarkastelen, mitä ovat visuaalisen ilmeen elementit, missä niitä voidaan käyttää ja miten ne hankitaan? Käytän artikkelissa esimerkkinä hevosalan yrityksiä, mutta perusperiaatteet toimivat kaikille yrityksille ja muille organisaatioille, seuroille ja yhdistyksille.

Valitse elementit ja pitäydy niissä

Tyypillisiä brändielementtejä ovat yrityksen nimi ja logo, värit ja fontit, sloganit ja äänet, symbolit ja hahmot sekä pakkaus. Yrityksen nimi on se, mistä yritys tunnetaan. Markkinointinimen ei kuitenkaan tarvitse olla sama kuin kaupparekisterissä oleva nimi. Jos markkinointinimi on selvästi erilainen kuin virallinen nimi, niin kannattaa huomioida nimen suojaaminen kopioiminen estämiseksi. Lisää tietoa nimen ja muiden visuaalisten elementtien suojaamismahdollisuuksista löydät Patentti- ja Rekisterihallituksen verkkosivuilta. Hyvä nimi on helppo muistaa ja kirjoittaa, ja se sopii hyvin myös internetin URL-käyttöön ja on vapaa sosiaalisen median kanavissa. Parhaimmillaan nimi kumpuaa brändin kohderyhmän kulttuurista. Mahdollisia nimiä on hyvä testata erilaisilla ihmisillä. On hämmästyttävää, miten eri tavoin ihmiset voivat mieltää jonkin nimen. Siksi yrittäjän kannattaa heti alkuun hakea palautetta niistä mielikuvista, joita nimeen liitetään. Virallisista nimivaatimuksista löydät lisää tietoa kaupparekisterin nimiohjeista.

Logolla tarkoitetaan puhekielessä yrityksen graafista esitystapaa, joka voi olla nimen, nimen ja kuvion tai pelkän kuvion kokonaisuus.  Logo on hyvin käyttökelpoinen kaikessa viestinnässä. Logosta tulisi aina olla olemassa sekä musta-valkoinen että värillinen versio. Onnistunut logo kiteyttää oleellisia asioita brändistä. Logon tyyli ja muoto kertoo jo paljon sitä katsovalle. Hyvä logo auttaa tunnistamaan brändin silmänräpäyksessä. Varmasti ainakin kaikki me keski-iän ylittäneet tunnistamme yhdellä vilkaisulla blogitekstin kuvassa olevan Eau de Cologne Nr 4711 logon.

Värit vaikuttavat ihmiseen olotilaan ja tunnekokemukseen. Siksi niiden valinnan lähtökohtana tulisi olla se mielikuva, jota yrityksestä halutaan viestittää. Myös erilaiset fontit valitaan tukemaan tätä mielikuvaa. Luonnonläheinen, rentouttava ja matalasykkeinen identiteetti voi hyödyntää maanläheisiä murrettuja värejä ja perinteisiä fo­­­ntteja, kun taas aktiivinen, korkeasykkeinen ja kilpailuorientoitunut identiteetti saattaa valita selkeän vahvan päävärin ja voimakkaan fontin. Värien ja fonttien maailmassa on hyvä pitää mielessä selkeys ja luettavuus. Jälleen on syytä testata erilaisia vaihtoehtoja asiakkaiden kanssa esimerkiksi kysymällä muutamasta vaihtoehdosta, millaisia mielikuvia ne herättävät. Yrittäjää kiinnostaa erityisesti se, ovatko mielikuvat yrittäjän toiveiden kanssa samansuuntaisia, herättääkö ehdotus juuri sellaisia mielikuvia, kuin mitä toivottiin.

Sloganilla eli iskulauseella tarkoitetaan ytimekästä lausahdusta, joka kiteyttää brändin lupauksen. Hyvä slogan auttaa brändin muistettavuudessa ja tunnistamisessa. Se voi herättää tarkkojakin mielikuvia ja välittää tietoa brändin ydinlupauksesta. Usein huomaan, että yrityksen slogan on hyvin samanlainen alalla toimivien kesken. Esimerkiksi monilla kunnilla ja kaupungeilla on slognissaan jollain tapaa mukana idea "hyvä paikka asua". Vaikka tässä varmasti on perää, tällainen slogan ei auta erottamaan tai tunnistamaan brändiä.

Yhä enemmän yritykset ovat ottaneet myös äänet ja äänimaailman osaksi oman yrityksen brändiä (sonic branding). Esimerkiksi hevosalalla äänet ovat tärkeä osa palvelukokemusta: hevosten hirnahdukset, kavioiden kopina tallin käytävällä tai laukkaavan hevosen nelistys ovat ääniä, joihin usealla asiakkaalla liittyy hyviä, positiivisia mielikuvia. Talliin, hevosen elintilaan, ei tarvita ylimääräisiä teennäisiä ääniä, mutta videoiden aloituksessa tai lopetuksessa, nettisivuilla tai vaikkapa ratsastustunnin vaihtoajan lähestyessä voidaan käyttää äänilogoa, joka on juuri kyseiselle yritykselle mietitty. Sama äänilogo voi sitten kuulua kilpailuissa tai radion äänimainoksissa. Millaisia ääniä sinun yrityksesi alaan liittyy? Löytyykö sieltä positiivisia mielikuvia synnyttäviä ääniä, jotka kannattaisi ottaa mukaan markkinointiviestintään?

Symbolit tai erilaiset hahmot ovat omiaan välittämään haluttua mielikuvaa kohderyhmän keskuudessa. Esimerkiksi Suomen Ratsastajainliito laatutallijärjestelmä tai tai AAA-luottoluokitus ovat symboleita, joilla voidaan viestiä laadukkaasta ja vakaasta liiketoiminnasta. Yritys voi myös luoda itselleen oman hahmon, joka tukee yrityksen viestintää. Hahmo auttaa myös tarinankerronnassa, sen avulla voi esimerkiksi kertoa yrityksen historiaa ja kulttuuria. Ihmiset pitävät eläimistä, eikä ole huono asia miettiä, sopisiko yrityksen hahmoksi maskotti. Sumu Sireeni on oiva esimerkki elävästä hahmosta, joka osaltaan kertoo tallin tarinaa ja rakentaa sitä kautta valmennustallin brändiä. Aika näyttää jääkö Sumu elämään vielä maanpäällisen elämän jälkeenkin hahmona, jolla on edelleen oma vankka fanikuntansa.

Palvelualalla pakkauksen merkitys on pienempi kuin tavaroita myytäessä. Tavarakaupassa pakkauksen merkitys tuotteiden erottelemiseksi sitä vastoin on aivan oleellinen. Esimerkiksi rehukaupassa huomaamme heti pakkauksien perusteella, mitä tuotteet ovat ja arvioimme niiden laatua pakkauksen perusteella. Kun hevostalousyrittäjät alkavat enenevissä määrin myydä täysihoito-, ratsastus- tai valmennuspalveluiden lisäksi omalla brändillään tuotteita, pakkauksen merkitys brändielementtinä nousee.

Viesti brändistäsi monipuolisesti eri kanavilla

Brändielementit näkyvät läpi koko yrityksen viestinnän. Tyypillisiä kohteita ovat kaikki yrityksen painotuotteet, kuten käyntikortit, laskut, mainokset, uutiskirjeet, lehtiset, leiri-ilmoituksen ja vanhemmille annettavat tiedotteet. Vastaavasti digitaalisissa julkaisuissa, kuten yrityksen nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa kuten Facebookissa ja Instagramissa, Googlen yrityssivuilla tai vaikkapa videoiden aloituksessa ja lopetuksessa on hyvä käyttää brändielementtejä. Näin asiakasta muistutetaan yrityksestä ja erottaudutaan muiden vastaavien yritysten joukosta.

Visuaalisen mainonnan korostuessa, pitää yrittäjän värien ja fonttien lisäksi kiinnittää huomioita valitsemiinsa kuviin, niiden värimaailmaan ja tyyliin. Kuinka hyvin ne kuvastavat sitä mielikuvaa, jota brändillä haluamme viestittää? Yrittäjän käytössä on valikoima kuvapalveluita, joista voi hankkia valmiita kuvia. Toisaalta yrittäjä voi toivoa, että kuvat olisivat juuri hänen palveluympäristössä otettuja, aitoja ja todellisia. Tällöin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että kuvat viestivät sitä samaa mielikuvaa, mitä brändiltä toivotaan.

Palveluyrityksissä toimipaikan sisäinen ja ulkoinen mainonta antaa paljon mahdollisuuksia hyödyntää brändielementtejä. Postilaatikko, kyltit, ilmoitustaulu, seinän tehosteväri, hevosalalla satulahuoneen nimilaput/ satulasuojukset, työntekijöiden vaatteet, ratsastuskentillä ja maneesissa käytettävät välineet, kuten aidantolpat, johteet tai esteet, valmennustallin ravikärryjen väri ja niin edelleen. Soveltamiskohteita on vaikka kuinka paljon. Yrittäjä joutuukin välillä runsaudenpulan eteen miettiessään, mihin kaikkeen kannattaa elementtejä laittaa ja mihin ei. Tässä johdonmukaisuus on tärkeää ja mieluummin vähemmän harkittuja elementtejä kuin liikaa kaikkea. Lähtökohtana on aina yhtenäisen – ei sekavan – mielikuvan luominen.

Tekisinkö itse vai ostaisinko muualta?

Puhutaanpa sitten hetki rahasta. Kuinka paljon tämä kaikki maksaa? Voiko yrittäjä tehdä kaiken itse vai pitääkö kaikki teettää ammattilaisella? Käytännössä yrittäjällä on kolme vaihtoehtoa. Hän voi tehdä itse kaiken, ostaa kaiken tai ostaa osittain. Visuaalisen ilmeen luominen yhdessä asiakkaan kanssa sisältäen perusnettisivut maksaa muutamasta sadasta eurosta pariin tuhanteen euroon. Paljon on kiinni siitä, mitä kaikkea sivustolle halutaan. Itse suosittelen aina, että yrittäjä pyytää ammattilaisen näkemystä ja vähintään kolme tarjousta. Näiden avulla hän voi arvioida, mihin kannattaa panostaa.

Johdonmukaisessa brändin rakentamisessa on tärkeää, että se perustuu todelliselle toiminnalle ja yrityksen visiolle. Jos visuaaliset elementit lätkäistään yritykselle niin, että ne viestivät muusta kuin mitä yritys tekee, mennään pahasti metsään. Jos elementeillä korostetaan aktiivisista ja kilpailuhenkistä otetta, mutta yrityksen toiminta keskittyy rentoon maastoiluun, ei asiakkaiden mielissä syntyvä mielikuva vahvistu niin hyvin kuin voisi. Tästä syystä yrittäjän panos on aina tärkeä eikä sitä voi kokonaan siirtää ammattilaiselle. On siis tärkeää ymmärtää, mitä halutaan viestiä. Se, miten se tehdään, on usein hallussa parhaiten ammattilaisilla.

Kun visuaalinen linjaus on tehty, vaaditaan sen ylläpitämistä. SIinä tulee olla johdonmukainen ja siksi ei voi kokonaan ostaa ulkopuolelta. Kun tietyt raamit on luotu, niissä tulisi pitäytyä ainakin muutamia vuosia. Digimaailmassa uudistumisen sykli on tihentynyt, mutta pääelementit harvoin muuttuvat kokonaan, enintään niitä hieman muutetaan aikaan sopivaksi.

Visuaalisten elementtien käyttämisen tavoitteena on yhtenäisen ilmeen luominen, joka vahvistaa haluttua mielikuvaa yrityksestä niin asiakkaiden kuin muidenkin yhteistyökumppaneiden mielessä. Vahva yhtenäinen mielikuva luo vakuuttavuutta ja asiantuntevuutta paitsi asiakkaiden, myös esimerkiksi tavarantoimittajien valinnassa ja rahoittajien piirissä. Silti yhtenäinen ilme ei yksin riitä – toiminnan täytyy vastata mielikuvaa. Mutta tästä on hyvä aloittaa.

Haluatko saada lisätietoa oman yrityksesi brändin rakentamisesta? Esimerkiksi sparrauksissa voimme keskustella juuri sinun yrityksesi tavoitteista ja mahdollisuuksista kehittää brändiä ja vahvistaa asiakaskokemusta. Lue lisää sparrauspalvelustamme täältä.

Käytettyjä lähteitä ja lisäluettavaa

Gustafsson, C. (2015). Sonic Branding: A consumer-oriented literature review. Journal of Brand Management, 22(1), 20-37.

Jaskari, M.-M. & Kauppinen-Räisänen, H. (2016). Exploring consumers’ sonic experiences in luxurious servicescapes. A paper presented in the Nordic Conference on Consumer Research 2016.

Kauppinen-Räisänen, H. & Luomala H.T. (2010). Exploring consumers' product-specific colour meanings. Qualitative Market Research: An International Journal, 13(3), 287-308.

Keller, K.L. (2001). Building Customer-Based Brand Equity. Marketing Management, 10(2), 14-19.

Labrecque, L.I. & Milne, G.R. (2012). Exciting red and competent blue: the importance of color in marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(5), 711–727.

Miksi jokaisen yrittäjän kannattaa miettä brändini rakentamista

Miksi jokaisen (hevos)yrittäjän kannattaa miettiä brändin rakentamista?

Hevostalous on elämystaloutta, jonka pariin asiakkaat tulevat viihtymään, hakemaan uusia kokemuksia ja unelmoimaan. Lähestulkoon poikkeuksetta - olipa kyseessä sitten ratsastuskoulu, täysihoitotalli, valmennus- tai vaellustoiminta – hevosyrittäjä kilpailee asiakkaansa vapaa-ajasta. Kokonaisvaltaisen elämyksen rakentamiseen kuuluu myös brändin rakentaminen. Se luo odotuksia palvelusta, auttaa valitsemaan palveluiden välillä ja toimii myös palvelun laadun takeena.

Tässä blogitekstissä, joka on aikaisemmin julkaistu HAMK Unlimited professional - julkaisussa, keskustelen brändin rakentamisesta käyttäen erityisesti hevosalaa esimerkkinä. Asiat ovat kuitenkin suoraan sovellettavissa mille tahansa toimialalle ja jokainen yrittäjä voi ottaa niistä vinkkejä oman toimintansa kehittämiseen riippumatta siitä myykö tuotteita vai palveluita.

Brändi on lupaus tuotteesta ja palvelusta

Brändin rakentaminen on vahvojen mielikuvien rakentamista. Hevosalan yrityksillä on hyvät mahdollisuudet elämyksellisen palvelubrändin rakentamiseen, sillä hevosalaan liittyvät mielikuvat ovat pääasiassa positiivisia. Suomalaiset suhtautuvat hevosiin myönteisesti, hevonen herättää ihmisissä positiivisia tunteita, hevosiin yhdistetään luonnonläheisyys, vihreät laitumet ja viihtyisät pihapiirit. Erilaisilla kohderyhmillä on myös omia vahvoja mielikuviaan. Ja vaikka osa suomalaisista liittää jonkin negatiivisen mielikuvan esimerkiksi hevospelaamiseen, niin omassa kohderyhmässään se saa ihan toisenlaisen arvion. Näiden kohderyhmän sisäisten positiivisten mielikuvien varaan on hyvä lähteä rakentamaan oman yrityksen brändiä.

Brändin tehtävä on auttaa asiakasta tunnistamaan ja erottamaan palvelu muista vastaavista. Lisäksi asiakas yhdistää vahvaan brändiin vahvoja mielikuvia. Vahva brändi luo luotettavuutta ja uskottavuutta. Se tuottaa lisäarvoa, josta asiakas subjektiivisesti kokee saavansa hyötyä ja on valmis maksamaan enemmän kuin vastaavasta brändittömästä palvelusta. Hevosalallakin on erilaisia tuotteita, palveluita ja jopa henkilöitä, joista voidaan puhua brändeinä.

Palvelualalla ei riitä, että tuote on kunnossa. Kun puhutaan palveluista niin prosessin toimivuus ja henkilöstö ovat aivan erityisessä asemassa. Henkilöstö lunastaa jokaisessa asiakaskohtaamisessa niitä lupauksia, joita mainonnalla luodaan. Jos talli mainostaa ystävällistä ilmapiiriä, niin jokaisen työntekijän on uskallettava katsoa asiakasta silmiin, hymyillä ja tervehtiä. Yrityksen onkin pyrittävä mahdollisimman realistiseen mainontaan. Muutoin se voi luoda asiakkaille odotuksia, joita ei kyetä täyttämään. Vastaavasti yrityksen henkilöstön tulee ymmärtää, mikä on yrityksen tapa toimia ja millaisen muistijäljen se haluaa jättää asiakkaille.

Erottaudu muista hevosyrityksistä

Mutta onko brändin rakentamisesta mitään hyötyä alalla, jossa suurin osa yrityksistä on pieniä muutaman hengen toimijoita? On. Brändin rakentaminen on aina kokonaisuuden ja yhtenäisyyden rakentamista. Palvelualalla tämä on erityisen tärkeää. Palvelubrändi on aina enemmän kuin osiensa summa. Asiakaslähtöisen brändin rakentamisen nelivaiheinen malli antaa hyvän lähtökohdan jokaiselle yrittäjälle.

Ensimmäisessä vaiheessa pyritään siihen, että asiakas tunnistaa palvelun olemassa olon ja tietää, mitä tarpeita se tyydyttää. Jos asiakas on kiinnostunut aloittamaan ratsastusharrastuksen, hän tunnistaa ne yritykset, jotka tarjoavat näitä palveluita. Mitä nopeammin asiakas muistaa ja tunnistaa juuri kyseisen yrityksen, sen syvempi on brändin tunnettuus. Mitä useammin asiakas tunnistaa yrityksen erilaisissa tilanteissa, sen laajempi on brändin tunnettuus. Käytännössä yritys pyrkii siihen, että asiakas tunnistaa yrityksen nopeasti ensimmäisten joukossa silloin kun etsitään tietynlaista ratsastuspaikkaa (syvä tunnettuus) ja toisaalta myös silloin kun etsitään toimintaa työpaikan virikepäiville, polttareille tai syntymäpäiville (eri kontekstit, laaja tunnettuus). Tässä vaiheessa yritys määrittään halutun brändi-identiteetin terävöittämällä omat palvelunsa ja ne asiakastarpeet, joita palvelu tyydyttää.

Käytännössä yritys tekee tätä tunnistamis- ja erottautumistyötä erilaisten brändielementtien avulla. Esimerkiksi brändin nimen, logon ja symbolin, värien ja fonttien tai iskulauseiden avulla yritys voi erottautua kilpailijoista ja parantaa yrityksen tunnistettavuutta. Brändielementeistä ja visuaalisen identiteetin luomisesta kirjoitan brändin rakentamisen seuraavassa blogissa.

Toisessa vaiheessa pyritään luomaan asiakkaille haluttu merkitys yrityksestä, tuotteesta tai palvelusta. Jos ensimmäisessä vaiheessa asiakas pystyy kertomaan, mikä yritys on, niin tässä toisessa vaiheessa asiakas pystyy kuvailemaan, millainen yritys on. Periaatteessa yritykseen liitettäviä merkityksiä on määrättömästi, onhan jokaisella asiakkaalla omat subjektiiviset käsityksensä. Silti tyypillisesti ne jakaantuvat konkreettisiin, toiminnallisiin ominaisuuksiin sekä abstrakteihin, mielikuvallisiin ominaisuuksiin. Toiminnalliset ominaisuudet liittyvät kiinteästi palvelun kykyyn tyydyttää asiakastarve, esimerkiksi, kuinka tehokkaasti ja luotettavasti palvelu pystytään toimittamaan. Palvelun kohdalla merkitykselliseksi nousevat palveluprosessin laatu sekä henkilökunnan empatiakyky. Lisäksi asiakkaat merkityksellistävät palveluita myös esimerkiksi hinnan perusteella – korkea hinta luo odotuksia palvelun laadusta.

Toiminnallisten merkitysten lisäksi asiakkaat arvioivat, kuinka hyvin tuote tai brändi pystyy tyydyttämään heidän psykologisia tai sosiaalisia tarpeitaan. Asiakkaat voivat esimerkiksi kuvailla tyypillisiä käyttötilanteita tai muita asiakkaita ja kertoa haluaisivatko he itse kuulua näiden joukkoon. Lisäksi asiakkaat voivat kuvailla brändiä sen persoonallisuuden mukaan, kuten ketä tahansa ihmistä. Tämä persoonallisuus onkin brändin sielu ja vaikuttaa paljon siihen, miten asiakkaat myöhemmin kokevat oman suhteensa brändiin. Brändin sosiaalinen ulottuvuus näyttäytyy hyvin vahvasti myös hevostaloudessa – moninaisten heimojen keskuudessa on yleensä selvää, kenen heimoon halutaan kuulua ja kenestä taas erottautua.

Brändi on vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa

Asiakkaiden arviointeihin vaikuttaa muutkin asiat kuin ne, joihin yritys pystyy vaikuttamaan. Word-of-mouth – niin kavereilta kuin netistä kuultuna - muokkaa asiakkaiden mielikuvaa yrityksestä moneen eri suuntaan. Varsinkin nuorten kohderyhmien kohdalla sosiaalisen median voima on merkittävä. Niinpä pelkkä halutun mielikuvan viestiminen ei riitä, vaan yrityksen on oltava herkkä sille vastakaiulle, jonka se asiakkailtaan saa. Siksi kolmannessa vaiheessa yritys on kiinnostunut siitä, miten asiakas arvioi brändin, niin järjellä kuin tunteellakin.

Asiakkaan järkiperäiset arvioinnit koskevat esimerkiksi palvelun laatua, uskottavuutta, ainutlaatuisuudesta sekä halua käyttää tuotetta. Tunteisiin liittyvät arvioinnit liittyvät esimerkiksi hauskuuteen, lämpöön, jännitykseen tai turvallisuuden tunteeseen, jota palvelu tarjoaa. Yritys tavoittelee luonnollisesti sitä, että asiakkaan arviot olisivat positiivisia ja johtaisivat palvelun kokeiluun sekä käyttöön.

Parhaimmat brändit eivät luo vain vahvoja mielikuvia, vaan pystyvät luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita. Parhaimmissa tapauksissa asiakkaat ovat uskollisia, eivät käytä muiden palveluntarjoajien palveluita, tuovat tuttaviaan, ystäviään tai vaikkapa lapsiaan yrityksen asiakkaiksi. He voivat vieläpä osallistua yrityksen mainontaan sosiaalisessa mediassa puolestapuhujina ja suosittelijoina. Neljännessä vaiheessa yritys pyrkiikin luomaan ja vahvistamaan henkilökohtaista suhdetta asiakkaaseen. Asiakassuhdetta voidaan ylläpitää monilla eri keinoilla. Asiakkaille suunnattu viestintä, erityiset tarjoukset, asiakasillat tai vaikkapa yhteiset matkat hevosalan tapahtumiin ovat esimerkkejä keinoista, joilla asiakassuhdetta voidaan lujittaa. Myös sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuksia asiakassuhteen kehittämiseen. Esimerkiksi tallin kuulumisten kertominen omalla Facebook- tai Instagram –tilillä sopii hyvin älypuhelinten kyllästämille kohderyhmille.

Brändin rakentaminen on systemaattista ja pitkäjänteistä toimintaa. Nykyajan kuluttajat tekevät päätöksiään pitkälti mielikuvien ja omien kokemuksiensa varassa. Siksi myös hevosyrittäjien kannattaa rakentaa omasta yrityksestään yhtenäistä kuvaa ja voittaa osansa asiakkaiden kilpaillusta vapaa-ajasta. 

Haluatko saada lisätietoa oman yrityksesi brändin rakentamisesta? Esimerkiksi sparrauksissa voimme keskustella juuri sinun yrityksesi tavoitteista ja mahdollisuuksista kehittää brändiä ja vahvistaa asiakaskokemusta. Lue lisää sparrauspalvelustamme täältä.

 

 

Käytettyjä lähteitä ja lisälukemista aiheeseen liittyen:

Aaker, J.L. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 34(3), 347-356.

Keller, K.L. (2001). Building Customer-Based Brand Equity. Marketing Management, 10(2), 14-19.

Fournier, J. (1998). Consumers and their brands: Developing relationship theory in consumer research.  Journal of Consumer Research, 24(4), 343-373.

Solja, E. (2017) Let me tell you a story. Consumer responses to company-created brand stories. Hanken School of Economics. Nr 134. Helsinki: Juvenes Print – Suomen

Yliopistopaino Oy

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Hevosalan kysynnän muutokset 2017 – tutkimus. Julkaisematon.

hankintatoimi

Paljonko kannattaa ostaa kerralla?

Kilpailukykyä järkevällä hankintatoimella

Esimerkkinä hevosalan yritys

Hankintatoimi vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen. Tässä blogitekstissä, joka on aikaisemin julkaista HAMK Unlimited Professional - julkaisussa, perehdymme erityisesti hevosalan yritysten hankintatoimeen. Erityisesti suuret ratsastuskoulut, kasvatustallit ja ravivalmennusyritykset saavat hyötyjä kiinnittämällä huomiota rehujen, kuivikkeiden ja käyttötarvikkeiden kokonaiskustannuksiin. Käytännön vinkit ovat kuitenkin sovellattavissa mihin tahansa yritykseen.

Hankintatoimi ja sen merkitys yrityksille

Nykyaikaisessa liikkeenjohdossa käsitellään hankintatoimea entisen ostotoimen sijasta. Hankintatoimi on ostotoimen sisältävä laajempi kokonaisuus. Hankintatoimen merkitys yrityksen tuloksen teossa on merkittävä. Siitä on tullut pysyvä strateginen osa yrityksen johtamista. Hankintatoimen osuus liikevaihdosta on yrityksille keskimäärin 53%, tavarakaupan ja -valmistuksen piirissä hankintatoimen vaikutus voi olla jopa 80% yrityksen liikevaihdosta. Hankintatoimi vaikuttaakin nopeasti yrityksen kassavirtaan ja siten maksuvalmiuteen merkittävästi.

Hankinnan merkitys hevosyritykselle on sitä suurempi, mitä enemmän yrityksellä on hevosia ja asiakkaita. Hevosyrityksistä suuret ratsastuskoulut, kasvattajat ja ravivalmentajat voivat saada suurimman hyödyn panostamalla hyvään hankintaan. Kaikkia hevosalan yrityksiä hankinta ei koske samalla tavalla. Esimerkiksi ratsastuksenopettaja tai valmentaja, joka kiertää eri talleilla opettamassa, investoi lähinnä autoon ja erilaisiin opetusvälineisiin. Muuttuvina kustannuksina ovat ensisijaisesti ajoneuvon polttoaine ja huoltokustannukset. Hänellä kulurakenne onkin varsin erilainen edellä mainittuihin nähden. Hevosmäärän kasvaessa kustannusten ja siten myös hankinnan osuus kokonaiskustannuksista kasvaa. Sen myötä hankintatoimen merkitys tuloksen tekemisen ja maksuvalmiuden näkökulmasta korostuu.

Aikaisemmin ostotoiminnan keskiössä olivat suuret eräkoot ja määräalennukset. Nykyisin hankintatoimea lähestytään yleensä sen arvonmuodostuksen ja kokonaiskustannusten kautta. Oleellisiksi tekijöiksi nousevat sitä myötä muun muassa liikesuhteet, tuotevalinnat sekä eräkokojen optimointi ja hallinta. Tässä artikkelissa esimerkillistämme näitä hevosyrittäjän näkökulmasta. Keskitymme sellaisiin päivittäisiin muuttuviin kustannuksiin, jotka ovat sidoksissa hevosmäärään. Näitä ovat erityisesti rehut (väki- ja karkearehu, kivennäiset ja muut lisärehut) sekä kuivikkeet. Lisäksi muuttuvia kuluja aiheuttavat lähinnä käyttötarvikkeet (riimut ja riimunvarret, satulahuovat, loimet, harjat ja muut hoitotarvikkeet).

Arvonmuodostus ja kokonaiskustannukset hankintojen lähtökohtana

Miten sitten arvo muodostuu hankintatoimen näkökulmasta? Usein monella eri tavalla. Heinän hankinnassa arvonmuodostus voi syntyä siitä, että säilytystilojen puutteessa pitää hyödyntää pientä toimituserää. Vaikka iso erä saataisiin halvemmalla (arvoa rahallisesti) niin se ei ole kokonaisuuden kannalta järkevää. Tällaisessa tilanteessa heinäntoimittaja, joka on läheltä ja voi tuoda muutaman päivän tai viikon tarpeen kerrallaan, nousee merkittävään rooliin. Kuivikkeissa tyypillisiä arvonmuodostuksen lähteitä ovat imukykyisyys, ammoniakin sitomiskyky, kierrätettävyys, siisteys ja valoisuus. Tässä tulee esille hyvin arvonmuodostuksessa tyypillinen ristiriita. Pimeässä tallissa turpeen tumma väri saattaa olla merkittävä negatiivinen tekijä, kun taas hyvin valaistussa tallissa sillä ei ole niin suurta merkitystä. Usein ristiriitaisuus laajenee, kun arvonmuodostukseen otetaan mukaan kuluttajien mielikuvat tosiasioiden lisäksi. Näin on usein esimerkiksi lisäravinnemarkkinoilla. Arvo muodostuu useasta eri asiasta, jotka voivat olla ristiriitaisiakin keskenään ja ostaja joutuu punnitsemaan itselleen sopivaa vaihtoehtoa ristiriitaisessa tilanteessa.

Hankintatoimen kokonaiskustannukset sisältävät erilaiset logistiikan kustannukset, kuten kuljetus-, varastointi- ja laatukustannukset. Hevosalan varastointikustannuksissa nousee merkittäväksi kaksi tekijää, investointikustannukset varastotiloihin sekä laatukustannukset, joita syntyy esimerkiksi tavaran pilaantuessa. Kokonaiskustannuksissa on huomioitava myös kassavirran hallinnan aiheuttamat kustannukset. Kassavirran hallinta vaikuttaa yrityksen maksuvalmiuteen ja kannattavuuteen. Tämä tulee helposti eteen tilanteessa, kun syksyllä ostetaan heinät ja kaurat koko vuoden tarpeita varten kerrallaan. Tästä seuraa, että yritykselle lankeaa maksettavaksi huomattavan suuret laskut samalla kertaa. Usein joudutaan luotottamaan nämä ostokset sekä kiristämään omaa vyötä. Voidaan jopa joutua siirtämään oman asuntolainan korkojen ja lyhennysten maksua. Tämä on merkki siitä, että kassavirta ei ole hallinnassa. Tällaiset maksuvalmiusongelmat johtavat hinnankorotuspaineeseen, joka heikentää entisestään yrityksen kilpailukykyä. Pahimmillaan ne johtavat konkurssiin, vaikka yritys kykenisi muuten tekemään voittoa.

Ostoeräkoon optimointi ja hallinta

Hankinnoissa tulee huomioida ostoeräkoko. Se arvioidaan suhteessa kulutukseen, säilyvyyteen, työmäärään ja kassavirtaan. Ensin analysoidaan kulutus, eli kuinka paljon ja minkälaisia tuotteita yritys tarvitsee. Kulutukseen vaikuttaa hevosten määrä, niiden käyttötarkoitus ja ympäristön olosuhteet. Hevoset, jotka viettävät paljon aikaa ulkona ja liikkuvat jatkuvasti kuluttavat hiukan enemmän energiaa. Näin ollen rehukustannukset nousevat hiukan, vastaavasti kuivikekulut laskevat. Säilyvyyteen vaikuttavat valittavat tuotteet, niiden varastointi ja käsittely. Tyypillinen liian ison ostoerän aiheuttama kustannus syntyy, kun rehuja säilytetään liian pitkiä aikoja kosteassa, ja rehu pilaantuu. Edullisesti ostettu pilaantunut rehuerä maksaa lopulta moninkertaisesti verrattuna hiukan kalliimmalla ostettuun pieneen erään, joka säilyy hyvin.

Työvoimakustannukset ovat tapauskohtaisia, jotka riippuvat hevosyksilöistä ja tallin toimintatavoista. Koneet, varastotilat ja kuljetusmatkat vaikuttavat työmäärään. Kassavirran hallinnan näkökulmasta ostoerät tulisi optimoida siten, että hankinnan kulut huomioiden tavaroiden ostoväli on mahdollisimman lyhyt. Täsmälleen oikeaa ostoeräkokoa ei ole olemassa, koska asiaan vaikuttavat tekijät muuttuvat jatkuvasti. Kuitenkin asiaan panostamalla voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia tuloksia.

Hankittava tuotevalikoima ja sen riittävä laatu

Varmasti jokaisen hevosyrittäjän tavoitteena on hyvinvoivat hevoset. Varsin usein tämä tavoite saattaa johtaa useiden eri tuotteiden hankintaan. Kuitenkin, tuotevalikoimaa optimoimalla voidaan saada suuria säästöjä aikaan. Heinäanalyysin avulla voi suunnitella väkirehutarpeen tarkemmin, jolloin avautuu mahdollisuuksia säästää rahaa. Esimerkiksi sopivan valkuaispitoista heinää ostamalla voidaan vähentää varsinaisen valkuaisrehun ostomääriä. Tämä on merkityksellistä varsinkin kilpahevosten ja kasvattajien toiminnassa. Vähäravinteinen heinä taas vaatii enemmän väkirehuja.

Heinän laatuun sisältyy varsinaisen tuotteen lisäksi toimitusaika, palautus/hyvitysehdot ja toimituseräkoko. Heinä on suurin hankintakustannuksia aiheuttava tuote, joten sen hankintaan pitää käyttää eniten aikaa ja harkintaa. Heinän ostossa nousee hyvän pysyvän liikesuhteen merkitys tärkeään rooliin. Löytämällä lähiseudulta hyvän pysyvän toimittajan voi hevosyrittäjä säästää huomattavia määriä rahaa.

Tuotelaadulla vaikutetaan suoraan muihin rehukustannuksiin ja jossain tapauksessa eläinlääkärikuluihin. Lisäksi voidaan vaikuttaa työvoimakustannuksiin. Esimerkkinä työvoimakulujen säästämisestä on paalien toimitus suoraan laumassa tarhattavien hevosten syötäväksi tarhaan. Toimitusrytmillä vaikutetaan maksettavien laskujen suuruuteen. Laatuongelmien ilmetessä hyvä toimittaja hoitaa pilaantuneet paalit pois asiakkaalta ja toimittaa takuuseen uudet tilalle. Tässä on huomattavaa, että pitkällä aikajänteellä tehty yhteistyö myös vaikuttaa hintaan suotuisasti. Toimittaja on valmis panostamaan kaikkeen kehitystyöhön ja asiakkaan säilyttämiseen vuosienkin päähän.

Myös arviointi oston ja itse tekemisen välillä on osa hankintatoimen tehtävää. Hevosalan tyypillisiä osta vai tee -päätöksiä syntyy esimerkiksi rehuntuotannon yhteydessä. Yrittäjä joutuu pohtimaan esimerkiksi, kannattaako laitumia siirtää heinän tuotantoon tai kannattaako kaurat ostaa vai tuottaa itse.

Panostusta hankintatoimen osaamiseen

Ylläolevat esimerkit nostavat esille toimittajasuhteiden ja muidenkin liikesuhteiden merkityksen. Pysyvä liikesuhde mahdollistaa toiminnan yhteisen kehittämisen ja arvon tuottamisen molemmille osapuolille. Tämä vaatii kuitenkin yhteistyötä kummaltakin osapuolelta, luopumista aikaisemmasta tinkauskulttuurista ja siirtymistä yhteisen liikesuhteen kehittämiseen.

Hevosalan yrittäjät ovat tiukoilla, ala on kilpailtua. Alan kuuluessa elämysteollisuuden piiriin asiakkaiden sijoittamat rahamäärät ovat rajallisia ja kustannus vaikutus nousee merkittävään rooliin. Hankintatoimen ensisijainen tehtävä on tuottaa lisäarvoa alentuneilla kokonaiskustannuksilla. Panostamalla hankintatoimeen yritys voi parantaa maksuvalmiuttaan ja tuloksentekokykyään merkittävästi. Usein jo pienillä harkituilla ratkaisuilla päästään tyydyttävään lopputulokseen.

Koulutamme ja koutsaamme yrityksiä hankintatoimen kehittämisessä. Yrityksen ei tarvitse olla suuri, että se saa nopeasti hyötyä hankintojen järkeistämisestä. Ota siis yhteyttä jo tänään ja katsotaan, miten voimme auttaa sinun yritystäsi!

 

Lähteitä ja lisäluettavaa
Sakki, J. (1999). Logistinen prosessi. Tilaus-toimitusketjun hallinta. Jouni Sakki Oy.
Teknologiateollisuus (2012). Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta. Teknologiateollisuus.
Van Weele, A.J. (2010). Purchasing and Supply Chain Management. Cengage Learning.

Viittausohje:
Jaskari, H. & Jaskari, M-M. (2017). Hevosyrityksen hankintatoimi – lisää kilpailukykyä hankinnoilla. HAMK Unlimited Professional 14.12.2017. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/hevosyrityksen-hankintatoimi

markkinointibudjetti

Markkinointibudjetti – miten ja kuinka paljon?

Markkinointibudjetin laatiminen

Kuinka suuri budjetin pitäisi olla?

Budjetointia vuodelle 2017

Joko sinun yrityksesi on suunnitellut ensi vuoden tavoitteet ja niihin johtavat toimenpiteet? Toiminnan suunnitteluun liittyy kiinteästi myös markkinointibudjetti. Markkinoinnin tarkoituksena on auttaa yritystä ja asiakkaista kohtaamaan, markkinointi luo tunnettuutta ja tietoisuutta. Se myös kertoo miksi tämä yritys on sopiva asiakkaalle ja auttaa näin ollen asiakasta päätöksenteossa. Markkinoinnin rooli ja merkitys vaihtelee eri toimialoilla, mutta kaikille yrityksille se on elinehto. Miksi et siis ottaisi sitä vakavasti?

Tavoitteet budjetoinnin pohjana

Markkinointia tehdään yrityksissä monella eri tavalla riippuen esimerkiksi yrityksen koosta, toimialasta, asiakkaista tai kilpailijoiden toimenpiteistä. Pienissä yrityksissä saattaa henkilökohtaiset kontaktit olla paras tapa olla yhteydessä asiakkaisiin. Toisessa yrityksessä panostetaan messuilla käymiseen ja niistä saatujen liidien seuraamiseen tai vaikkapa asiakastapahtumien järjestämiseen. Kolmannella on iso organisaatio ja satojatuhansia asiakkaita, jolloin suuri osa markkinoinnin budjetista kohdistuu mainonnan eri kuluihin. Markkinoinnin suunnittelu lähteekin aina liikkeelle yrityksen tavoitteista kohderyhmittäin, joita sitten peilataan käytettävissä olevaan rahaan. Budjetissa otetaan huomioon tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet, kuten tapahtumat, messut ja mainoskampanjat. Lisäksi huomioidaan jatkuvan markkinoinnin toimenpiteet, kuten nettisivut, asiakastiedotteet ja vaikkapa jatkuva hakukonemainonta. Markkinointibudjetti muodostuu näiden kaikkien yhteissummana.

Pienemmille yrityksille riittää toimintokohtainen budjetti. Jos yritys on tehnyt ABC analyysin asiakkaistaan, niin on todennäköisesti järkevää myös budjetoida asiakasryhmittäin. Vielä isommissa yrityksissä hyödynnetään matriisiajattelua. Olipa budjetoinnin tapa ja taso mikä tahansa, niin tärkeää on, että se toimii yrityksessä ohjauksen apuna.

Kuinka paljon markkinointibudjetti on?

Rahaa voi käyttää markkinointiin niin paljon kuin haluaa. Toteutuksessa punnitaan, kuinka tehokasta rahan käyttö on. Kaiken kaikkiaan suomalaiset yritykset panostavat markkinointiin ja mainostamiseen huomattavasti vähemmän kuin moni muu maa. Kauppalehden laskelman mukaan suomalaisyritykset panostavat markkinointiin vain on 2% liikevaihdostaan. Mainostajien liiton jäsenyritysten ilmoittamat mainonnan budjetit vuodelle 2017 oli jo vähän suurempi, 3,6% liikevaihdosta. Summat ovat kuitenkin varsin pieniä, esimerkiksi Ruotsissa mainospanostukset ovat jo tuplat Suomeen verrattuna ja sillä on selvää vaikutusta yrityksen tuotteiden ja palveluiden kysyntään.

Markkinointibudjetin koossa on suuria toimialakohtaisia eroja. Tavallisesti yritykset, jotka toimivat kuluttajamarkkinoilla, käyttävät markkinointiin rahaa enemmän kuin yritysten välistä kauppaa tekevät yritykset. Kauppalehden analyysin mukaan esimerkiksi Supercell käytti vuonna 2014 rahaa markkinointiin 26% liikevaihdostaan, Lumene 26,5% ja Ellos 26,3%. Yritykset voivat selvittää oman markkinointibudjetin laatimiseksi toimialansa keskimääräiset mainospanostukset esimerkiksi mediatutkimuksiin keskittyneiltä yrityksiltä. Kun tietää oman toimialansa panostuksen, voi myös pohtia, haluaako olla keskikastissa vai kenties hamuta markkinaosuuksia markkinoinnin avulla myös muilta. Markkinointiin panostamalla saadaan lisää kysyntää ja vaihdantaa. Siten mahdollistetaan yrityksen kasvua. Toisin kuin yleisesti ajatellaan, niin erityisesti matalasuhdanteessa markkinointiin kannattaa panostaa. Tämä auttaa markkinaosuuksien uudelleen jaossa myöhemmin. 

Kun yritys on aloittamassa toimintaansa tai kasvamassa, niin näppärä tapa haarukoida markkinointibudjettia on laskea prosenttiosuus tavoitteena olevasta liikevaihdosta. Jos esimerkiksi tavoiteliikevaihto on 80 000, niin 4% osuus siitä on 3 200, 8% 6 400 ja 16% 12 800. Tällaisen haarukoinnin tulisi kuitenkin auttaa vain kokonaisuuden hahmottamisessa, sillä tavoitteiden tulisi ohjata panostuksia, kuten edellä on kirjoitettu.

Markkinointibudjetin seuranta

Pienenkin yrityksen kannattaa tehdä markkinointibudjetti siten, että sen seuranta vuoden kuluessa on helppoa. Tähän riittää fiksusti mietitty kirjanpito markkinoinnin osalta sekä raporttien tekeminen tai tilaaminen tilitoimistolta. Seurannan kannalta yrityksen kannattaa myös miettiä tilitoimiston avustuksella, miten markkinoinnin kulut kannattaa kirjata kirjanpitoon. Näistä asioista kirjoitamme tulevaisuuden blogeissa lisää.

Ja lopuksi. Loppuvuoden virhe on viimeisten kuukausien aikaan vähentää kuluja ja lopettaa mainonta tuloksen parantamiseksi. Markkinointi kuitenkin lisää kysyntää, joten silloin jos milloin kannattaa olla liikkeellä ja panostaa markkinointiin.

Autamme tarvittaessa budjetin laatimisessa

Mukavia hetkiä markkinointipalapelin – tavoitteiden, toteutuksen ja budjetoinnin – suunnitteluun. Jos kaipaat apua tai keskustelukumppania, niin ole rohkeasti meihin yhteydessä. Maksuttomassa, 30-60 minuutin asiantuntijakeskustelussa voit kysyä meiltä mielipidettä mieltäsi askarruttaviin asioihin. Halutessasi voimme myös auttaa sinua palapelin kokoamisessa.

yhdistyksen budjetti

Yhdistyksen budjetti – näppärä suunnittelun ja seurannan työkalu

Yhdistyksen budjetti - suunnittelun ja seurannan työkalu

Lataa ilmainen excel-pohja yhdistyksesi käyttöön

Yhdistyksen budjetti – rahamääräinen toimintasuunnitelma

Syksy on yhdistystoiminnassa kiireistä aikaa. Silloin on aika pitää koko yhdistykselle avoin syyskokous. Muiden asioiden ohella syyskokouksessa käsitellään seuraavan vuoden toimintaa. Siihen liittyy läheisesti yhdistyksen budjetti, joka onkin itseasiassa rahamääräinen toimintasuunnitelma.

Moni yhdistys pyörii hyvin pienellä vapaaehtoisten määrällä. Silloin budjetointi jää useissa yhdistyksissä joko kokonaan tekemättä tai siihen käytetään jo vuosien ajan tavaksi tullutta tapaa. Nimittäin kopioidaan edellisen vuoden budjetti vain vuosilukua vaihtamalla. Vaikka se voi olla ihan toimiva systeemi, niin hyvin tehty budjetti antaa selkeyttä ja ennen kaikkea ohjaa toimintaa. Se on siis hyvä työväline yhdistyksen johtokunnalle. 

Yhdistyksen budjetin rakentuminen

Yhdistyksen budjetti kannattaa rakentaa tuloslaskelman muotoon. Kirjanpitolain tarkoittama aatteellisen yhdistyksen tuloslaskelman muoto löytyy kirjanpitoasetuksesta. Se rakentuu neljästä osasta: varsinaisesta toiminnasta, varainhankinnasta, sijoitus- ja rahoitustoiminnasta sekä yleisavustuksista.  Yhdistyksen varsinainen toiminta on sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteuttamista. Useilla yrityksillä se voi olla erilaisten tapahtumien järjestämistä, esimerkiksi ratsastusseuran varsinainen toiminta voi koostua esimerkiksi kilpailujen järjestämisestä. Silloin budjettiin arvioidaan niin kilpailujen järjestämiseen vaaditut kulut kuin myös tuotot. Yhdistys voi itse päättää, haluaako eritellä budjettiin erilaiset toiminnat vai pitää ne kaikki yhtenä summana. 

Varainhankinnassa on tyypillisesti mukana tuottoina jäsenten maksamat jäsenmaksut ja kuluina niiden keräämiseen vaadittava summa. Mikäli yhdistyksellä on rahoitus- tai sijoitustoimintaa, siihen liittyvät tuotot ja kulut kirjataan budjettiin. Mikäli yhdistys anoo avustuksia esimerkiksi kunnalta toimintansa tueksi, kirjataan ne kohtaan yleishyödylliset avustukset. Jos yhdistys kerää rahaa esimerkiksi muutaman vuoden päästä olevaan isompaan tapahtumaan, niin mahdollisen voiton voi kirjata varauksena. Tällöin itse tulos jää lähelle nollaa. 

Budjetista seurannan työkalu

Raha-asioissa tieto ei lisää tuskaa, vaan antaa mahdollisuuden toiminnan ohjaamiseen. Pienenkin yhdistyksen kannattaa seurata varojen käyttöä vähintään vuositasolla. Näin ollen jo budjetti kannattaa rakentaa siten, että se mahdollistaa vertailun edellisiin vuosiin.

Jos toiminta on laajempaa, niin tuloksen kehittymistä voidaan seurata jopa kuukausittain. Tällöin myös kirjanpito tehdään kuukausittain. Ajan tasalla oleva seuranta mahdollistaa eri toimintojen ja erillisprojektien ohjaamisen. Suurin osa yhdistyksistä on kuitenkin toiminnaltaan pieniä ja niiden kannattaa teettää kirjanpito vuositasolla.

Tehtiinpä kirjanpito sitten kuukausittain tai vuositasolla, niin yhdistyksen kannattaa miettiä tilikartta suhteessa toimintaan. Onko tilikartta sellainen, että se palvelee yhdistyksen toimintaa ja sen ohjausta? Fiksusti tehty tilikartta helpottaa toiminnan seuraamista. Tästä kannattaa rohkeasti puhua yhdistyksen kirjanpitäjän kanssa.

Lataa ilmainen budjettipohja

Olemme tehneet sinulle budjettipohjan, joka soveltuu hyvin pienillä aatteellisille yhdistyksille. Voit muokata sitä omiin tarkoituksiisi. Samalla saat näppärän seurantatyökalun tuleviksi vuosiksi. Lataa tästä pienen yhdistyksen budjetointipohja

Budjetin tekemisessä yhteistyö puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan kanssa on usein välttämätöntä. Budjetin tekeminen yhdessä onkin usein mukavaa puuhaa, jossa ideat ja ajatukset toiminnasta konkretisoituvat tuotoiksi ja kuluiksi. Ja hallituksen jäsenten on mukavampi olla, kun ymmärretään, mistä ollaan vastuussa. 

Hyviä syyskokouksia kaikille yhdistystoimijoille!

 

yrityksen kehittäminen

Hyödynnä tilitoimiston osaaminen yrityksesi kehittämisessä

Kirjanpitoa vai liiketoiminnan kehittämistä?

Haasteena yrityksen kehittäminen

Osa tilitoimistoista on keskittynyt ainoastaan kirjanpidon tekemiseen, osa taas tarjoaa laajastikin erilaisia kehittämispalveluita niin taloushallinnon kuin koko liiketoiminnan kehittämisen alueilta. Mitä sinä haluat tilitoimiltasi? Haluatko vain, että kirjanpito on hoidettu täsmällisesti ja ajallaan vai onko myös yrityksen kehittäminen oleellista? Tilitoimisto, jolla on ymmärrystä liiketoiminnasta kokonaisuutena, voi auttaa sinua löytämään yrityksesi kriittiset kehityskohteet ja siten auttaa yritystäsi menestymään. Meidän mielestämme jokaisen yrityksen kannattaa miettiä omalta kohdaltaan seuraavat kolme asiaa: voitonjako, materiaalihallinto sekä myynti ja markkinointi. Usein niiden kriittisellä tarkastelulla ja selkeillä toimilla saadaan yrityksen kannattavuutta paremmaksi. 

Voitonjako

Yksi yleisimmistä asioista, joita tilitoimistolta kysytään, on pohdinnat voitonjaon suhteen. Tähän vaikuttaa esimerkiksi yhtiömuoto ja yrityksen oman tavoitteet. Tilitoimisto voikin auttaa sinua miettimään voitonjakoa useammasta eri näkökulmasta. Ehkäpä sinua askarruuttaa sellaiset kysymykset kuin, minkä verran kannattaa ottaa palkkaa yrityksestäni? Paljonko kannattaa maksaa osinkoa? Milloin maksan osinkoa ja monessako erässä se kannattaa tehdä?

Materiaalihallinto

Erityisesti tuotantoyrityksillä materiaalihallinnolla on suuri vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Materiaalihallinnon puolella voimme pohtia erilaisia kustannusten seurannan tuomia mahdollisuuksia. Mihin rahaa kuluu? Mikä tuoteryhmä vaatii paljon rahaa ja/tai aiheuttaa paljon tapahtumia eli työtä. Voidaan seurata kulutusosien menekkiä, joka saattaa kertoa muuttuneesta toiminnan painopisteestä tai koneiden ja laitteiden kulumisesta. Tehdäänkö kokonaistaloudellisesti kannattavaa hankintaa? Vai aiheuttaako materiaalihallinto yrityksesi kassavirralle ongelmia? JABC:llä on vankka kokemus yritysten materiaalihallinnon tehostamisesta ja autamme mielellämme yrityksesi kehittämisessä.

Myynti ja markkinointi

Kuinka paljon sinun yrityksessäsi seurataan markkinoinnin ja myynnin tehokkuutta? Tiedätkö, saatko markkinointiin sijoitetulle pääomalle tuottoa? Mitä esimerkiksi tapahtuu erilaisten kampanjoiden jälkeen? Muuttuiko liikevaihto kampanjan seurauksena? Useat yritykset voivat myös hyötyä hinnoittelunsa kehittämisestä. Yrityksen tulisi tietää koko ajan omien tuotteidensa kohdalla, mihin tuotteisiin ja tuoteryhmiin kannattaa panostaa, mitkä tuotteet tekevät tuloksen ja mistä tuotteista kannattaisi päästä kokonaan eroon. Ja vastaavasti asiakkaiden kohdalla, ketkä asiakkaista ovat kannattavimpia, keiden kannattavuutta tulisi kehittää?

Strategisella myynnin johtamisella voidaan vaikuttaa niin myynnin tuloihin kuin kustannuksiin laajassa mittakaavassa. Konkreettiseen myyntiin taas on apua, kun tietää, paljonko pitää myydä lisää jos antaa alennuksia. Ja miten maksuaika vaikuttaa yrityksen kassavirtaan. Entä miten varmistat, onko yrityksellä riittävän suuri myyntikate? JABC:llä on kokemusta kansainvälisestä myynnin johtamisesta sekä kouluttamisesta ja yhdistämme tämän osaamisen palveluihimme.

Kirjanpito vai yrityksen kehittäminen - mitä sinä haluat?

Kaikki tarvittavat tunnusluvut näiden asioiden laskemiseksi saadaan hyvin tehdystä kirjanpidosta, mutta niiden tulkinta ja käyttö edellyttää kokonaisvaltaista liiketoiminnan ymmärrystä. Se, miten eri asioita painotetaan yrityksen kehittämisessä riippuu myös yrityksestä, toimialasta ja yrittäjästä. Millaista palvelua sinä haluat tilitoimistoltasi? Lakisääteisen kirjanpidon ja viranomaisilmoitusten tekemistä vai laajemmin yrityksesi kehittämisen tukemista?

JABC on liiketoiminnan asiantuntijayritys, joka perehtyy jokaisen asiakkaan tarpeisiin yrityskohtaisesti. Tavoittemme mukaisesti haluamme olla luotettava yhteistyökumppani ja auttaa sinua tekemään sitä, missä sinä olet hyvä – omassa liiketoiminnassasi. Meiltä saat niin lakisääteiset kirjanpidon palvelut kuin myös laajempia yrityksen kehittämispalveluita. Jos haluat keskustella kanssamme lisää yrityksesi kehittämisestä, niin ota yhteyttä!

 

Tilitoimiston vaihtaminen

Miten tilitoimiston vaihtaminen tapahtuu?

VAIHTAISINKO TILITOIMISTOA?

Miten se käytännössä tapahtuu?

Silloin tällöin yrittäjän mielessä saattaa käytä tilitoimiston vaihtaminen. Mutta milloin se kannattaa ja miten se tulisi tehdä? Ensiksikin kannattaa miettiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin. Oletko tyytyväinen nykyiseen tilitoimistoosi? Onko tilitoimistoon helppo olla yhteydessä, asiat hoituvat mutkattomasti ja täsmällisesti? Saatko vastauksen esittämiisi kysymyksiisi? Koetko, että sinua kohdellaan asiakkaana? Jos vastasit kielteisesti yhteenkään edelläolevista kysymyksistä, niin yhteistyössä on parantamisen varaa. Silloin kannattaa asia ottaa tilitoimiston kanssa puheeksi. Usein jo asiasta keskustelu auttaa ja yhteistyö paranee. Ja sinun yrityksesi saa parhaan mahdollisen hyödyn omalle yrityksellesi. Joskus keskustelu ei kuitenkaan saa aikaan haluttua lopputulosta. Silloin seurauksena voi olla tilitoimiston vaihtaminen. Syitä tähän voi olla useita.  Milloin tilitoimistoa voi vaihtaa ja miten se tapahtuu käytännössä?

Millainen tilitoimisto vastaa tarpeitasi?

Mieti ensin, millainen tilitoimisto sopii parhaiten sinun yrityksellesi. Haluatko tilitoimistoltasi lähinnä tositteiden kirjausta ja viranomaisilmoitusten tekemistä vai syvempää apua yrityksesi talouden johtamiseen? Haluatko panostaa sähköiseen taloushallintoon vai toimitko perinteisellä tavalla? Etsi tilitoimistoja netistä ja keskustele tuttaviesi kanssa kokemuksista. Keskustele myös potentiaalisten tilitoimistojen kanssa ja löydät varmasti sellaisen, jonka kanssa tuntuu löytyvän yhteinen sävel. Joitain ajatuksia tilitoimiston valitsemisesta löytyy myös artikkelista Onko tilitoimiston koolla merkitystä?

Milloin tilitoimiston vaihtaminen onnistuu?

Tilitoimiston vaihtaminen onnistuu niin tilinpäätöksen yhteydessä kuin kesken tilikauttakin. Keskustele vaihtamisen ajankohdasta uuden tilitoimistosi kanssa. Ajankohtaan vaikuttavat esimerkiksi toiminnan laajuus ja tilitoimistoissa käytettävät järjestelmät.

Asiat vanhan tilitoimiston kanssa

Tarkista sopimuksestasi, kuinka pitkä irtisanomisaika sinulla on vanhaan tilitoimistoon, tavallisesti aika on 2-3kk. Irtisano sopimus sopimuksessa määritellyllä tavalla. Sovi tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta uudelle tilitoimistolle. Useiden tilitoimistojen kanssa voit myös antaa valtuudet hoitaa tarvittavien tietojen siirto. On myös tärkeää sopia siirtymäkauden asioista, esimerkiksi siitä, kuka hoitaa ilmoitusvelvollisuudet ja mihin asti.

Tarvittavat tiedot uudelle tilitoimistolle

Kun uusi tilitoimisto aloittaa tilinpäätöksen jälkeen, se tarvitsee viimeisen tasekirjan kokonaisuudessaan sekä erittelyn taseen tileistä. Lisäksi tarvitaan tiedot viimeisestä veroilmoituksesta.

Kun tilitoimisto hyppää mukaan kesken tilikauden, sillä pitää olla käytettävissään tilikauden aikana jo tehdyt tapahtumat. Niinpä se tarvitsee kuluvan tilikauden päivä- ja pääkirjat sekä jo tehdyt tulokset ja taseet. Näin varmistetaan, että kirjanpito jatkuu moitteettomasti.

Tärkeää on myös, että annat uudelle toimistolle valtuudet hoitaa viranomaisilmoitukset. Tämä kannattaa tehdä heti, kun sopimus uuden toimiston kanssa on allekirjoitettu.

Yhteistyö uuden tilitoimiston kanssa

Uuden tilitoimiston kanssa kannattaa paneutua alussa työskentelyyn. Uudella tilitoimistolla voi alkuun olla enemmän kysymyksiä kuin aikaisemmalla, jo toimintaan vakiintuneella toimistolla. Tilitoimistot toimivat hieman eri tavoin, joten on kummallekin osapuolelle tärkeää, että alussa keskustellaan mieluummin liikaa kuin liian vähän.

Parhaimmillaan tilitoimisto ei vain hoida virallista ilmoitusvelvollisuutta, vaan on yrityksesi keskustelukumppani kaikissa talousasioissa. Hyödynnä heidän osaamistaan oman liiketoimintasi kehittämisessä.

Jos mielessäsi on tilitoimiston vaihtaminen ja haluat keskustella siitä tai muutoin taloushallintoon liittyvistä asioista meidän kanssamme, niin ota yhteyttä vaikkapa yhteydenottolomakkeen kautta. JABC on liiketoiminnan asiantuntijayritys, joka perehtyy jokaisen asiakkaan tarpeisiin yrityskohtaisesti. Meiltä saat niin lakisääteiset kirjanpitopalvelut kuin laajemmatkin yrityksen kehittämispalvelut. Keskustelemme mielellämme siitä, miten sinä saat keskityttyä omaan ydintoimintaasi, asiakkaisttesi kanssa toimimiseen. 

starttiraha

Onko kirjanpito tekemättä?

Onko kirjanpito jäänyt tekemättä?

Näillä ohjeilla pääset hyvään vauhtiin

Ei ole ihan tavatonta, että yrittäjällä jää kirjanpito hieman retuperälle, varsinkin yrityksen alkuvaiheessa, kun hyvät rutiinit eivät ole vielä löytyneet. Starttiraha on saatu ja aika on kulunut pääosin asiakashankintaan ja asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Tositteista suurin osa on kasalla, mutta ehä vähän siellä ja täällä. Osa ehkä puuttuukin.Varsinkin, jos toiminta on ollut vielä pientä, arvonlisäveroilmoituksia ei ole tarvinnut tehdä ja rahat ovat mukavasti kassassa riittäneet, niin kirjanpito on voinut jäädä sivupöydälle.

Useinmiten tilanne ei ole katastrofaalinen. Yrittäjällä on paperit suurin piirtein kasassa, mutta se viimeinen rutistus on tekemättä. Eli tositteiden kirjaaminen asiallisesti lain vaatimalla tavalla ja tilinpäätöksen tekeminen. Usein tähän liittyy myös veroilmoituksen laatiminen, varsinkin pienemmissä yrityksissä. 

Kirjanpitovelvollisuus

Kirjanpitoa ei tehdä huvin vuoksi vaan siksi, että tiedetään yrityksen sen hetkinen taloudellinen tilanne. Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisia ovat kaikki yritykset ja yrityksen johto on vastuussa kirjanpidon järjestämisestä. Kirjanpidon pitää antaa oikea ja riittävä kuvan yrityksen toiminnasta.

Jos yrityksesi on uusi ja ehkäpä starttiraha haussa, on tärkeää, että sinulla on esittää selkeä kirjanpito ja tilinpäätös, joka kertoo, miten yritykselläsi menee. Ja kaikista tärkeintä, saat itse hyvän kuvan siitä, mihin rahasi menevät ja mistä ne tulevat.

Kirjanpitoa käytetään hyväksi paitsi paitsi viranomaisilmoitusten pohjana myös sisäisesti yrityksen kehittämisessä. Tiliöintien avulla saat nopeasti kuvan yrityksesi kannattavuudesta sekä eri projektien kustannuksista. Sisäisen laskennan ei tarvitse olla vaikeaa, riittää että kirjanpito on hyvä tehdä fiksusti alusta alkaen. 

Tekisinkö itse vai käytänkö tilitoimistoa?

Kirjanpidon voi yrittäjä hoitaa myös itse. Pienen yrityksen kirjanpito hoituu kätevästi vaikka ihan excelillä tai edullisillakin kirjanpito-ohjelmilla. Varsinkin, jos tykkäät laskennasta, numeroiden pyörittelystä ja kirjanpidosta, niin se voi olla sinulle ihan hyvä vaihtoehto. Etsi silloin lisätietoa kirjanpidon tekemisestä ja verotuksesta vaikkapa verkkokursseilta tai erilaisista oppaista.

Useinmiten yrittäjä kuitenkin kokee, ettei kirjanpito ole se juttu, johon hän haluaa aikaansa käyttää. Silloin kannattaa kääntyä tilitoimiston puoleen. Hyvä tilitoimisto auttaa alusta pitäen järjestämään kirjanpidon siten, että siitä on yrittäjälle suurin mahdollinen hyöty. Lisäksi tilitoimistoilla on rutiini hoitaa erilaisia viranomaisilmoituksia, jolloin yrittäjän ei tarvitse muistaa kaikkia päivämääriä itse.

Erityisesti silloin, kun kirjanpito on jäänyt tekemättä, niin tilitoimistoon kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin. He osaavat arvioida tarvittavan ajankäytön kirjanpitosi suhteen. Ennen tarjouksen tekemistä tilitoimisto haluaa yleensä tietää, paljonko tositteita on, ovatko ne järjestyksessä ja ovatko kaikki tositteet kirjanpitokelpoisia.

Kirjanpitoaineiston järjestely

Riippumatta siitä, millä tavalla kirjanpito hoidetaan, tulee kaikki tositteet järjestellä aikajärjestykseen. Siksi sinun kannattaa aloittaa järjetelemällä olemassa oleva aineisto. Tee siis näin: 

Osta mappi.

Etsi koko vuoden tiliotteet. On tärkeää, että sinulla on käytössä katkeamaton ketju tiliotteita yrityksesi tilikauden ensimmäisestä päivästä viimeiseen. Jos tiliotteita ei löydy, tilaa tai tulosta pankista uudet. Järjestä tiliotteet kansioon siten, että vanhin on alimpana ja uusin päällimmäisenä. 

Järjestele kuukausittain myyntilaskut tai niiden yhteenvedot, kassalaskelma, ostolaskut ja muut kuitit. Huomioi, että jokainen tosite kuuluu yritykselle. Kirjaa tositteeseen tarvittaessa, mihin asiaan se liittyy. Näin ne kirjataan oikealle tilille. Lisäksi tätä tietoa tarvitaan varsinkin silloin, kun haluat seurata vaikkapa markkinointikampanjasi tuloksellisuutta. Kirjanpitäjäsi ei voi tietää, mihin asioihin eri tositteet kuuluvat. Kun teet teet tämän työn, saat kirjanpidostasi huomattavasti enemmän irti ja kehität samalla yritystäsi. 

Järjestele kaikki tositteet tiliotteiden mukaan siten, että tiliote on päällimmäisenä ja siihen tiliotteeseen liittyvät tositteet ovat järjestyksessä sen alla. 

Jos et halua järjestellä tositteita itse, niin voit jättää tositteiden järjestelyn myös tilitoimiston tehtäväksi. On kuitenkin tärkeää muistaa, että yrittäjä on itse vastuussa siitä, että kaikki oleelliset tositteet on mukana kirjanpidossa. Tositteiden järjestelystä veloitetaan yleensä ajan kulumisen perusteella.

Tästä on sitten helppo lähteä viemään tositteita kirjanpitoon. Käytetystä ohjelmasta riippuu hieman, millä tavalla kirjaaminen kannattaa tehdä. Jos käytät tilitoimistoa, niin he hoitavat tämän tietenkin puolestasi. Tilikauden lähestyessä loppuaan on tärkeää ottaa huomioon myös tilinpäätökseen liittyviä asioita, kuten varaston koko, käteiskassa ja poistomäärät. Tässä vaiheessa voit myös vaikuttaa vielä tilikauden tulokseen omalla toiminnallasi. Yrityksesi toiminta ja omat tavoitteesi määrittävät, miten se kannattaa tehdä. Kysy lisää tilitoimistoltasi.

 

starttirahaOta yhteyttä jo tänään!

Autamme mielellämme sinua kirjanpitosi hoitamisessa.Teemme myös välitilinpäätöksen esimerkiksi silloin, kun starttiraha on katkolla. Yrityksemme tekee myös rästikirjanpitoja erikokoisille yrityksille ja yhdistyksille.  Näin sinulle jää enemmän aikaan oman yrityksesi ydintehtävään - palvelemaan omia asiakkaitasi.

Ole yhteydessä jo tänään ja keskustellaan, miten homma kannattaa hoitaa! Muistathan, että saat meiltä myös ilmaisen asiantuntijakeskustelun. Käytä tilaisuus hyväksesi ja tule keskustelemaan yrityksesi taloushallinnon kehittämisestä.